Till innehåll på sidan

Innovationer

Undersökningar om Innovationer

Innovation i företagssektorn

Statistiken belyser innovationsverksamhet i svenska företag med 10 eller fler anställda. Bland annat illustreras vilken typ av innovation företagen introducerat och vilka innovationsrelaterade aktiviteter som genomförts under en referensperiod om tre år.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskning och utveckling Innovationer Omsättning Utgifter

Befolkningens it-användning

Statistiken visar privatpersoners tillgång till och användning av it, som dator och internet i hemmet, till exempel utifrån ålder. Undersökningen är gemensam för EU-länderna vilket betyder att du på Eurostats webbplats kan göra jämförelser mellan Sverige och andra länder i EU.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Elektronisk handel Innovationer It Digitala plattformar Internet Digitalisering