Till innehåll på sidan

Innovationer

Undersökningar om Innovationer

Innovationsverksamhet i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av de aktiviteter och utgifter svenska företag med 10 anställda eller fler har utfört och haft i sin innovationsverksamhet. Bland annat visas vilka typer av innovationer företagen introducerat under en treårsperiod fördelat på produkt-, process-, marknadsförings- och organisatoriska innovationer.

Forskning och utveckling, Innovationer, Omsättning, Utgifter