Till innehåll på sidan

Entreprenadindex

Undersökningar om Entreprenadindex

Byggkostnadsindex (BKI)

Indexet mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, som utrustning, löner, transporter med mera. Indexet tar inte hänsyn till marknadssituationen utan baseras på mätningar av en mängd varor och löner. Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus och jordbruksbyggnader, både totalt och för viktigare kostnadsslag.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Byggande Entreprenadindex Index Priser