Till innehåll på sidan

FASIT

Undersökningar om FASIT

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi FASIT Hushåll Inkomst Simulering