Till innehåll på sidan

Fritid

Artiklar om Fritid

Här har de flest badplatser per invånare

Badsugen på hemmaplan? Det borde inte vara några problem att lösa då Sverige har över 2 500 badplatser. Här listar vi kommunerna som har flest till antalet och per invånare.

Övrigt Etiketter: Befolkning Fritid

Sverige fick över 100 nya naturreservat 2021

Sverige fick fler än 100 nya naturreservat förra året, visar ny statistik från SCB och Naturvårdsverket. Det största av dessa är Slite skärgård vid Gotlands kust.

Övrigt Etiketter: Fritid Miljö Naturreservat

Kvinnor lägger mer tid på hushållsarbete – män på fordon och reparationer

Kvinnor ägnar generellt mer tid än män åt att laga mat, städa, tvätta och på omsorg om de egna barnen, visar ny statistik från SCB. Män lägger mer tid än kvinnor på förvärvsarbete samt på underhåll och reparationer av bostaden och fordon.

Övrigt Etiketter: Befolkning Fritid Jämställdhet

Fler sökte sig till naturen under pandemin

En mycket större del av befolkningen sökte sig till naturen under coronapandemin jämfört med tidigare år, visar ny statistik från SCB. Ökningen var störst i den yngsta och den äldsta åldersgruppen.

Övrigt Etiketter: Befolkning Fritid Corona

Var tredje person läser aldrig böcker på fritiden

En del läser varje vecka, andra läser aldrig. Vår statistik visar att såväl bokförsäljningen som vuxnas läsande stadigt går nedåt i Sverige. (Artikel publicerad i november 2021)

Övrigt Etiketter: Fritid Konsumtion Kultur och fritid

Stora skillnader i barns tillgång till fritidshus

Ett av tre barn i Sverige har tillgång till fritidshus någonstans i landet, visar en ny kartläggning från SCB. Det är mycket vanligare bland barn med svensk än utländsk bakgrund – och skillnaderna mellan de norra och södra delarna av landet är stora. Här presenterar vi statistik för samtliga kommuner.

Övrigt Etiketter: Barn Befolkning Familj Fastigheter Fritid Fritidshus Geografi

Ideellt arbete vanligt i Norden

Ju högre utbildningsnivå, desto vanligare är det att ägna sig åt någon form av ideellt arbete. Det gäller både i Sverige och i övriga EU-länder. Norden tillhör de länder i Europa där ideellt arbete är vanligast.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbete Fritid Utbildningsnivå

Tre av fyra idrottar på fritiden

Friluftsliv och idrott är något som många svenskar ägnar sig åt på fritiden. Idrottandet har också ökat sedan 2008 – inte minst bland kvinnorna. Numera ägnar sig tre av fyra kvinnor, 74 procent, åt träning på sin fritid.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Fritid Fritidshus Kultur och fritid