Till innehåll på sidan

Försäljning

Undersökningar om Försäljning

Omsättningsstatistik för näringslivet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar omsättning, moms och export per bransch. Uppgifterna bygger på företagens momsdeklarationer som lämnas in till Skatteverket. På uppdrag kan SCB även ta fram statistik på annan information från momsdeklarationen, exempelvis omsättning för varor med en särskild momssats.

Företag, Försäljning, Import och export, Omsättning, Moms

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur mycket livsmedel och drycker som säljs inom den svenska handeln totalt och uppdelat på produkter.

Försäljning, Handel, Livsmedel

Regional omsättningsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar omsättning per bransch och region och tas fram på uppdrag av exempelvis analysföretag och kommuner. Omsättningsuppgifterna baseras på uppgifter i MOMS-registret som med hjälp av information från Företagsregistret har fördelats ut på företagets arbetsställen. Region kan exempelvis vara kommun eller län, men även andra indelningar kan göras.

Arbetsställen, Försäljning, Handel, Omsättning, Moms