Till innehåll på sidan

Livsmedel

Undersökningar om Livsmedel

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

Statistiken visar hur mycket livsmedel och drycker som säljs inom den svenska handeln totalt och uppdelat på produkter.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Försäljning Handel Livsmedel

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

Statistiken visar bland annat Produktionsmedelsprisindex (PM-index), Avräkningsprisindex (A-index), Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) per månad.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Index Livsmedel

Vattenbruk

Vattenbruksstatistiken beskriver bland annat produktion av fisk för konsumtion (matfisk, matkräftor och blötdjur) samt produktion av fisk för utsättning (sättfisk och sättkräftor).

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Fiske Livsmedel

Livsmedelsstatistik

Statistiken visar bland annat konsumtion, totalt och per person och år, av bröd och spannmålsprodukter, kött, fisk, mejeriprodukter och frukt. Ofta finns statistik från 1960 och framåt.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Livsmedel

Allmän jordbruksstatistik

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Djur Företag Jordbruk Livsmedel