Till innehåll på sidan

Livsmedel

Undersökningar om Livsmedel

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur mycket livsmedel och drycker som säljs inom den svenska handeln totalt och uppdelat på produkter.

Försäljning, Handel, Livsmedel

Prisindex och priser på livsmedelsområdet

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat Produktionsmedelsprisindex (PM-index), Avräkningsprisindex (A-index), Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) och Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) per månad.

Index, Livsmedel

Vattenbruk

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Vattenbruksstatistiken beskriver bland annat produktion av fisk för konsumtion (matfisk, matkräftor och blötdjur) samt produktion av fisk för utsättning (sättfisk och sättkräftor).

Fiske, Livsmedel

Livsmedelsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat konsumtion, totalt och per person och år, av bröd och spannmålsprodukter, kött, fisk, mejeriprodukter och frukt. Ofta finns statistik från 1960 och framåt.

Livsmedel

Allmän jordbruksstatistik

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Den jordbruksstatistiska sammanställningen är kunskapskällan för dig som vill följa utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Djur, Företag, Jordbruk, Livsmedel