Till innehåll på sidan

Gymnasieskola

Artiklar om Gymnasieskola

Stora chanser till arbete efter yrkesgymnasium

Arbetsgivarna söker med ljus och lykta efter personer som har gått gymnasieskolans yrkesprogram, visar SCB:s Arbetskraftsbarometer 2021. Sedan den nya gymnasieläroplanen infördes 2011 har intresset för yrkesprogrammen minskat, samtidigt som allt fler med motsvarande utbildning väntas gå i pension de närmaste åren.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetskraft Arbetsmarknad Gymnasieskola Pension

Tiotusentals får pandemianpassa studentfirandet

Det är tid för utspring och studentmössor – men precis som förra året påverkas firandet av coronapandemin. Exakt hur många som tar studenten i år är oklart, men nästan 108 000 elever påbörjade i höstas sitt sista år på gymnasiet.

Övrigt Etiketter: Befolkning Gymnasieskola Utbildning Corona

Gymnasiungdomars hälsa

Nästan hälften av flickorna i gymnasiet känner sig stressade flera gånger i veckan. Det är nästan tre gånger fler än bland pojkarna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Gymnasieskola Hälsa och ohälsa

Drygt hälften läser moderna språk på gymnasiet

Över hälften av alla ungdomar som avslutat gymnasieskolan 2016/17 har läst ett främmande språk utöver engelska. Det är en högre andel kvinnor som läser ämnet moderna språk.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Betyg Examen Gymnasieskola Skola

Jobb väntar för dig som valt yrkesprogram

Cirka 80 procent av unga med examen från ett yrkesprogram hade arbete tre år senare. Men alla arbetar inte med det de utbildat sig till.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Gymnasieskola Utbildning Yrke

Två av tio ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar

Sveriges kommuner har sedan 2015 ett aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som varken fullföljt sin gymnasieutbildning eller studerar på ett nationellt gymnasieprogram. Syftet är att stötta ungdomar att återuppta eller påbörja en gymnasieutbildning. De unga som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret har mycket olika förutsättningar, vilket ställer stora krav på kommunerna.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Gymnasieskola Utbildning

Majoriteten av eleverna på gymnasiet arbetar

En majoritet, eller 65 procent, av de svenska gymnasieeleverna arbetar. Det vanligaste är sommarjobb, men en fjärdedel av eleverna på gymnasiet arbetar hela året. Många arbetar inom hotell- och restaurangbranschen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbete Arbetsmarknad Gymnasieskola Utbildning

Brist på gymnasialt yrkesutbildade även om 20 år

Tillgången på arbetskraft med yrkesinriktad gymnasial utbildning väntas inte kunna möta den framtida efterfrågan. För de utbildningsgrupper som arbetsgivarna redan idag har svårt att rekrytera finns därmed risk för att dagens brist förvärras. Samtidigt som efterfrågan på gymnasialt yrkesutbildade ökar riskerar det bli ännu svårare att hitta behöriga yrkeslärare.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Gymnasieskola Utbildning