Till innehåll på sidan

Integration

Undersökningar om Integration

Integration – analys

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

I statistiken jämförs till exempel inrikes och utrikes födda inom olika områden som arbetsmarknad, utbildning, boende och hälsa. Analyserna publiceras i årliga rapporter.

Arbete, Arbetsmarknad, Demografi, Demokrati, Hälsa och ohälsa, In- och utvandring, Inkomst, Integration