Till innehåll på sidan

Berättelser om handel och sjöfart från de förenade rikenas konsuler 1877–1893

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Innehåller både text och statistiska uppgifter om handel och sjöfart, uppdelat på fem världsdelar, respektive länder och utvalda städer. Dessutom redovisas förhållandet emellan utländska samt svenska mynt, vikter och mått.

Titel: Berättelser om handel och sjöfart år … från de förenade rikenas konsuler

1878–1894 offentligtgjorde Utrikesdepartementet de Förenade rikenas konsulers årsberättelser i denna serie.

Från 1895 offentliggörs konsulsberättelserna av Sveriges allmänna exportförenings tidskrift Svensk Export.

Till berättelsen för år 1877 har kopian av Anmälan och Utgivningsbevis lagts till.

Tidigare statistik

Senare statistik

Svensk export: tidskrift för utrikes handel och sjöfart 1895–1995, ej digitaliserad