Till innehåll på sidan

Rättsväsendet 1830–1912 (BiSOS B)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet Rättsväsende.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rätts­väsendet

Digitaliserade publikationer i denna serie

Innehåll

I den första volymen ingår Samman­drag af Justitie­stats­ministerns under­dåniga ämbets­berätt­elser för åren 1830 till och med 1856, under fort­gående jäm­förelse med den under­dåniga berätt­elsen för åren 1857 och 1858. På Kungl. Maj:ts nådiga befall­ning ut­arbetad uti dess Justitie­stats­expedition.

BISOS B är indelad i två avdelningar:

  • Första avd. Arbetsredo­görelser samt särskilda uppgifter angående inteckning och lagfart, utsök­nings­mål och bysatte.
  • Andra avd. Särskilda uppgifter om av­gjorda brott­mål även­som an­gående döds­straff och av dom­kapitlen ut­färdade skiljebrev.

 

Denna beskrivning är hämtad från 1872 års ämbets­berättelse.

Tidigare statistik

Rättsväsendet 1830–1856

Senare statistik

Rättsväsende 1913–1993