Till innehåll på sidan

Bergshanteringen 1833–1857

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet bergshantering. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Titel: Bergskollegii underdåniga berättelser om förhållandet med bergs­hanteringen.

Bergskollegii underdåniga berätt­elser om för­håll­andet med bergs­hanter­ingen inne­håller statistiska upp­gifter om riket och länen. De under­dåniga berätt­elserna är indelade i artiklarna:

Innehåll

  1. Jernmalms‑bryt­ningen
  2. Tackjerns‑blås­ningen
  3. Gjuterierne och Gjutgods‑till­verk­ningen
  4. Stång- och Ämnes­jerns‑Smidet
  5. Jern-Manufactur‑till­verk­ningen
  6. De så kallade Ädlare Verken
  7. Diverse Verk och Inrättningar: Koppar­hamrar, Bly­smält­nings‑Verk, Cobolt‑Verk, Svafvel‑Bruk, Vitriol‑Verk, Alun‑Bruk, Röd­färgs Verk, Blyertz‑Verk, Sten­kols‑Verk.

Senare statistik

Se även