Till innehåll på sidan

Månadsstatistik över handeln 1913–1953. Statistiska meddelanden. Serie C.

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utgivet 1912–1953. Månadsstatistiken över handeln utgavs av Kommerskollegium, delvis under serien Kommersiella meddelanden.

Titel: Statistiska meddelanden. Ser. C. Månadsstatistik över handeln

Fransk titel (1914–1939, 1946–1951): Commerce extérieur de la Suède de certains articles pendant le mois de janvier …

Engelsk titel (1952–1953): Sweden’s foreign trade …

Digitaliserade publikationer i denna serie

Innehåll

Serien innehåller uppgifter om:

  • Sveriges införsel och utförsel med fördelning på varugrupper
  • Sveriges införsel och utförsel med fördelning på varuslag
  • Behållning på tullnederlag och i frihamnarna av vissa viktigare varuslag
  • Sveriges utrikeshandel med fördelning på ursprungs- och förbrukningsländer
  • Sveriges införsel med fördelning på varugrupper och viktigare ursprungsländer
  • Sveriges utförsel med fördelning på varugrupper och viktigare förbrukningsländer
  • Sveriges utrikeshandel med fördelning på vissa länderområden.

Tidigare statistik

Senare statistik