Till innehåll på sidan

Industri 1911–1996

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet industri och bergshantering.

Titel: Industri
Täckningsår: 1911–1996.

Om innehållet

  • 1911–1948 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska.
  • 1949–1950 med innehållsförteckning och sammanfattning på engelska.
  • 1951–1996 med innehållsförteckning, sammanfattning samt parallelltitel på engelska: Manufacturing.

Årgångarna 1911–1958 utgavs av Kommerskollegium 1913–1960, därefter blev SCB utgivare. Från år 1969 är Industri uppdelad i två delar: del 1, produktionsförhållanden, med data enligt SNI (Svensk standard för näringsgrenindelning), del 2, produkter, med data enligt Brysselnomenklaturen / CCC-nomenklaturen och enligt SITC (i olika revisioner).

Tidigare statistik

Senare statistik

Industrins varuproduktion / Statistiska centralbyrån. – Stockholm: Statistiska centralbyrån,1997–. – (Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1996–. Publiceras elektroniskt inom serien Statistiska
meddelanden, fr.o.m. 2001 på Statistiska centralbyråns webbplats
www.scb.se; serie NV 19 inom ämnesområdet Näringsverksamhet, från årgång 2005 med titeln Industrins produktion av varor och industriella tjänster.