Till innehåll på sidan

Allmänna valen 1970–1998

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet allmänna valen.

Innehåll

1970–1994 utgavs Allmänna valen/General elections i följande underserier:

  • Del 1, Riksdagsvalet/Part 1, Elections to the Riksdag
  • Del 2, Kommunala valen/Part 2, Municipal elections
  • Del 3, Specialundersökningar/Part 3, Special studies

 1998– ändrades seriens indelning:

  • Del 1, Riksdagen/Part 1, Elections to the Riksdag
  • Del 2, Landstingsfullmäktige/Part 2, Elections to the county councils
  • Del 3, Kommunalfullmäktige/Part 3, Elections to the municipal councils
  • Del 4, Specialundersökningar/Part 4, Special studies

Läs mer

Översikt över serierna inom Valstatistik

Tidigare statistik

Valstatistik 1871–1910 i BISOS R
Riksdagsmannavalen 1909–1968
Landstingsmannavalen 1912–1918
Kommunala valen 1919–1966

Senare statistik

Sedan 2002 publiceras valstatistiken i SCB:s publiceringskalender under ämnesområdet Demokrati.

Valstatistik 2002–