Till innehåll på sidan

Handel med varor och tjänster, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Commerce‑Collegii underdåniga berättelse om Sveriges utrikes handel och sjöfart 1828–1857  
Historisk statistik för Sverige Del 3. Utrikeshandel 1732–1970  
Handel: berättelse för år ... (SOS) 1911–1949 Libris
Handel. Del 1–3 (SOS) 1950–1961 Libris
Inrikes sjöfart och handel (BISOS E) 1858–1910  
Månadsstatistik över handeln (SOS) 1954–1962 Libris
Månadsstatistik över utrikeshandeln (SOS) 1963–1967 Libris
Statistiska meddelanden. Ser. C, Månadsstatistik över handeln 1913–1953  
Svensk handelsstatistik 1637–1737: samtida bearbetningar 1637–1737 Libris
Uppgift å rikets in- och utförsel af vissa hufvudsakliga varor. Månatlig 1874–1912 Libris
Utrikes handel och sjöfart (BISOS F) 1858–1910  
Utrikeshandel. Del 1–2 (SOS) 1962–1979 Libris
Utrikeshandel. Del A–D (SOS) 1980 Libris
Utrikeshandel. Från 1995 i Statistikdatabasen 1995–  
Utrikeshandel, Månadsstatistik (SOS) 1968–1975 Libris
Utrikeshandel. Årsstatistik (SOS) 1981–1994 Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Ekonomisk översikt 1921–1961 Libris
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1830–1950  
Kommersiella meddelanden 1914–1962 Libris
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–