Till innehåll på sidan

Rättsväsende, utvalda källor för historisk statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Utvalda publikationer inom ämnet.

Ej digitalt tillgängliga publikationer kan beställas via den nationella bibliotekskatalogen Libris.

Publikationer och andra källor

NamnTidsperiodBeställa
Brott och straff i Sverige: historisk kriminalstatistik 1750–2010: diagram, tabeller och kommentarer  1750–2010  
Brottslighetens utveckling åren 1913–1947 (pdf) 1913–1947  
Brottsligheten (SOS) 1913–1966 Libris
Brott som kommit till polisens kännedom (SOS) För åren 1952–1958 se Statistisk tidskrift 1952–1959 1950, 1959–1966 Libris
Brottsutvecklingen 1976–1994 Libris
Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet (SOS) 1913–1965 Libris
Domstolarna (SOS) 1966–1973 Libris
Fångvården (BISOS G äldre) 1838/39, 1847–1858  
Fångvården 1859–1910 (BISOS G) 1859–1910  
Fångvården (SOS) 1911–1947 Libris
Justitie Statsministerns underdåniga berättelse om brottmålen och civile rättegångsärenderne i riket ... 1830–1856  
Kriminalstatistik. Del 1, Polisstatstik (SOS) 1967–1973 Libris
Kriminalstatistik. Del 2, Domstols och åklagarstatistik (SOS) 1967–1973 Libris
Rättsväsendet (BISOS B) 1830–1912  
Rättsstatistisk årsbok (SOS) 1975–1993 Libris

Översiktspublikationer

NamnTidsperiodBeställa
Historisk statistik för Sverige. Statistiska över­sikts­tabeller: utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år 1950 1836–1950  
Statistisk årsbok för Sverige 1914– (SOS) 1914–