Till innehåll på sidan

Röjandekontroll – viktig för statistikens kvalitet

Publicerad: 2017-03-20

I den här artikeln om statistiska metoder berättar metodstatistiker Lars-Erik Almberg om vad som menas med statistisk röjandekontroll och vilket stöd som finns för röjandekontroll på SCB.

Med röjande menas att en utomstående får ny kunskap om en egenskap hos en enskild (en person eller ett företag). Ett röjande kan till exempel ske genom att en uppgift om någon enskild framgår från en tabell eller genom att uppgiften tas fram av någon som "lägger pussel" med statistiska material och information från annat håll.

Begreppet röjandekontroll används främst i betydelsen statistisk röjandekontroll. Det är metoder för att se till att inte uppgifter om enskilda personer eller företag ska gå att utläsa ur redovisad statistik eller statistiska material.

Varför behövs röjandekontroll?

– Röjandekontroll behövs för att hindra röjanden och bevara statistiksekretessen. Sekretess och röjandekontroll är också viktiga för statistikens kvalitet. De gör att uppgiftslämnarna kan känna förtroende för att uppgifterna skyddas. Det i sin tur ger förutsättningar för att uppgiftslämnarna ska svara på våra enkäter och intervjuer och dessutom svara sanningsenligt, berättar Lars-Erik Almberg som är metodstatistiker på Metodenhet företag och organisationer, Örebro.

Som myndighet är vi enligt lag skyldiga att upprätthålla sekretess för uppgifter som kan hänföras till en enskild. Därför får statistik bara publiceras eller levereras om den har gått igenom en skadeprövning och vid behov skyddats mot röjande.

Processen och dess olika moment

Med röjandekontroll avses inte enbart själva skyddandet av data, utan hela processen med skadeprövning, skyddande av data och bedömning av kvalitet. Figuren nedan visar hur processen går till.

Bild över processen

– Skadeprövningen består av två moment: dels bedömning av risken för att uppgifter kan röjas om någon enskild, dels bedömning om uppgifter som kan röjas medför skada eller men för någon enskild. Skyddandet kan göras på olika sätt, till exempel genom att utelämna, ändra eller aggregera uppgifter som skulle kunna röja enskilda. Bra metoder skyddar så att risken för röjande hålls acceptabelt låg samtidigt som förlusten av information blir så liten som möjligt.

Stöd för röjandekontroll

Som stöd för röjandekontroll finns handboken som är utgiven av Rådet för den officiella statistiken.

Intervju: Jörgen Brewitz

Kontakt

Lars-Erik Almberg

Telefon
010-479 65 64
E-post
lars-erik.almberg@scb.se

Etiketter