Till innehåll på sidan

Kort analys

Många bor kvar i eller återvänder till sin födelsekommun

Senast uppdaterad: 2021-10-21

Var fjärde person som föddes år 1970 och fortfarande bor i Sverige har alltid bott i sin födelsekommun. Några har också flyttat från sin födelsekommun, men flyttat tillbaka igen.

Bild: Monkey Business Images

I den här analysen har vi följt de som föddes 1970 fram till 2020 och noterat när de har flyttat över en kommungräns. Flytten kan exempelvis ha skett i unga åldrar när de flyttat med sina föräldrar eller så har de flyttat själva för att studera, arbeta eller till en bostad som passar livssituationen.

Det vi kan se är att det är lite vanligare att män bor kvar i sin födelsekommun. 27 procent av männen och 22 procent av kvinnorna bor kvar. Det är också vanligare att de som bor kvar är ogifta, men det betyder inte att de är ensamboende i större utsträckning än de som lämnat kommunen.

De som har flyttat tillbaka till sin födelsekommun är i högre grad både ensamboende och ensamstående föräldrar jämfört både med de som bor kvar och de som lämnat kommunen.

Det går också att se tydliga trender efter utbildningsnivå och de som flyttar från födelsekommunen. De med eftergymnasial utbildning har i större uträckning flyttat, antagligen för att den utbildning de gått saknas i födelsekommunen.

Många stannar kvar i Varberg och Årjäng

Det är stora skillnader mellan olika kommuner. Varberg och Årjäng är två kommuner där mer än hälften av de som föddes i kommunen för 50 år sedan aldrig har flyttat därifrån.

Dessutom har några återvänt, så i Varberg bor nästan 70 procent av de som föddes i kommunen där idag. Det är också populärt att bo kvar i Årjäng. Drygt 60 procent av de som föddes i Årjäng 1970 bor där även idag.

Gotland, Piteå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Karlskrona är kommuner som inte i samma grad har en kvarboende befolkning. Dock flyttar många tillbaka, så mer än 60 procent av de som föddes i de kommunerna bor där 50 år senare.

Det finns också kommuner där få bor i sin födelsekommun vid 50 års ålder. Det är tre kommuner i Stockholms län som sticker ut, Salem, Solna och Sundbyberg. Färre än 10 procent av de som föddes i dessa kommuner bor där vid 50 års ålder.

I diagrammen nedan visas andelen som alltid bott i kommunen och andelen som återvänt. I Excel-tabellen längre ner finns motsvarande uppgifterna för alla kommuner.

De 10 kommuner där flest av de som föddes år 1970 bor i sin födelsekommun 50 år senare

Diagram: De 10 kommuner där flest av de som föddes år 1970 bor i sin födelsekommun 50 år senare

De 10 kommuner där färst av de som föddes år 1970 bor i sin födelsekommun 50 år senare

Diagram: De 10 kommuner där färst av de som föddes år 1970 bor i sin födelsekommun 50 år senare

Förutom rent personliga skäl och den anknytning man har till födelseorten så påverkas flyttmönstret av kommunens tillgång till bostäder av olika typ och storlek, arbete och utbildning. Kommunens närhet till andra kommuner har också betydelse, då det blir enklare att arbeta och bo i olika kommuner.

Västerbottningarna flyttar till Umeå

För nästan alla som föddes 1970 är den kommun som flest bor i vid 50 års ålder födelsekommuner. Det är bara i 21 kommuner som fler bor i en annan kommun idag.

Det gäller för 13 kommuner i Stockholms län där Stockholms kommun är den vanligaste kommunen och för fyra kommuner i Västerbottens län, där fler bor i Umeå än i födelsekommunen. Av de som föddes i Burlöv bor idag fler i Malmö och av de som föddes i Partille bor fler i Göteborg. Av de som föddes i Bräcke bor fler i Östersund och av de som föddes i Överkalix bor fler i Luleå än i sina födelsekommuner.

Minst benägna att flytta från sitt födelselän är de som föddes i Skåne, där bor åtta av tio kvar. Andelen är högst i Skurup, Sjöbo och Svalöv, där mer än 90 procent bor i Skåne vid 50 års ålder.

Fakta om statistiken

I den här artikeln har vi följt de personer som föddes 1970 fram till 2020 och noterat när de flyttat över en kommungräns.

Indelningen är dagens kommun- och länsindelning, de förändringar som skett sedan 1970 har vi hanterat med hjälp av församlingar. Det kan vara vissa mindre felaktigheter där dagens och gårdagens kommuner inte exakt följer församlingsgränser.

Av de som föddes 1970 har 3,8 procent avlidit och 6,2 procent utvandrat. De är inte med i de siffror som presenteras i artikeln. 

Tabell med uppgifter för varje kommun (xlsx).

Antal födda 1970 som finns kvar i Sverige, andel som alltid bott i kommunen, andel som återvänt till kommunen, andel som bor i annan kommun i länet och andel som bor i ett annat län.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser

Etiketter