Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Flyttar inom Sverige

Senast uppdaterad: 2020-08-31

Under 2019 flyttade folk nästan 1,5 miljoner gånger inom Sverige. Oftast flyttar inte folk så långt, utan två av tre flyttar ägde rum inom en kommun. Under 2000-talet har det också blivit vanligare att flytta. Samtidigt ska man komma ihåg att befolkningen i Sverige också har vuxit under samma period.

Antal flyttar inom Sverige

2019

1 510 670

Antal kvinnor som flyttat inom Sverige

2019

736 638

Antal män som flyttat inom Sverige

2019

774 032

Statistiken över flyttar inom Sverige, eller inrikes flyttningar som det också kallas, bygger på folkbokföringsuppgifter. En adressändring i folkbokföringen i Sverige räknas som en flyttning. Antalet flyttar är dock inte samma som antalet personer som har bytt bostad. Samma person kan ju flytta fler gånger under ett år. Under 2019 bytte nästan 1,3 miljoner personer bostad, men antalet flyttar var drygt 1,5 miljoner.

Under 2000-talet har det blivit allt vanligare att flytta. Det beror på att folkmängden har ökat sedan år 2000, men även till viss del på att de som invandrar ofta söker sig till en annan kommun än den de först bosatte sig i. År 2000 var antalet flyttar inom landet drygt 1,2 miljoner, men 2019 hade antalet som sagt ökat till drygt 1,5 miljoner.

Antal flyttar inom Sverige per år från år 2000

År20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
20001 247 3831 217 3191 206 1981 233 6031 264 2161 295 4651 307 5841 328 2971 309 8261 306 1911 316 6821 311 4401 319 5241 355 5051 399 9751 434 3851 405 5941 456 5341 492 1251 510 670

Unga vuxna flyttar mest

Det finns många skäl att byta bostad. Man kan vilja lämna föräldrahemmet för att börja studera eller arbeta på annan ort. Andra byter bostad när familjen växer eller för att bostaden har blivit för stor. Under 2019 var det vanligast att flytta bland 19-35 åringar, det vill säga de som är födda mellan åren 1984 och 2000. I den åldersgruppen flyttade drygt var fjärde person. För kvinnor födda åren 1993 till 1999 var det särskilt vanligt. Nästan 35 procent av dem bytte adress under året.

Även i förskoleåldern är det många som flyttar. Av de som är födda mellan 2016 och 2019 flyttade 16 procent under 2019.

När vi har passerat pensionsåldern avtar benägenheten att flytta successivt och det blir allt ovanligare att packa flyttkartongerna. Av de som är i åldern 66-85 år är det bara 5 procent som flyttar.

Antal flyttar inom Sverige efter ålder 2019

Typ av flyttning0-4 år5-9 år10-14 år15-19 år20-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år55-59 år60-64 år65-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85-89 år90-94 år95-99 år100+ år
Antal flyttar inom Sverige116 18279 33863 24297 449243 418251 531173 528112 29778 28764 65356 46642 82533 07826 11422 64016 96113 15010 4046 6952 206206

När vi diskuterar olika åldersgrupper så är det åldern den 31 december 2019 som jämförs.

De flesta flyttar inom samma kommun

Närmare två tredjedelar av alla flyttar innebär bostadsbyte inom en kommun. Den som flyttar kan ofta fortsätta arbeta på samma arbetsplats eller gå i samma skola. Detta gäller även många flyttar mellan kommuner inom ett län, särskilt i storstadsregionerna där det finns många kommuner på en liten yta.

Flyttar över en länsgräns innebär däremot i många fall ett uppbrott, det vill säga att man förutom att byta bostad även byter jobb eller skola.
Under 2019 gjordes 226 371 flyttningar över en länsgräns. Drygt hälften gjordes av personer i åldersgruppen 19-30 år. Om man utökar åldersintervallet till 18-39 år stod gruppen för nästan två av tre flyttar som totalt gjordes över länsgränserna.

Antal flyttar inom Sverige efter typ 2019

ÅlderInom fastighetMellan fastigheter inom distriktMellan distrikt inom kommunMellan kommuner inom länÖver länsgränsTotalt antal flyttningar
Totalt ålder58 961448 156467 102310 080226 3711 510 670

Statistiken på denna sida uppdateras årligen och samma dag som ny statistik publiceras av SCB.