Till innehåll på sidan

När publiceras statistiken?

I publiceringskalendern visas officiell statistik och annan statistik från Statistikmyndigheten SCB samt övriga statistikansvariga myndigheter.

Ny statistik på SCB:s webbplats publiceras måndag–fredag klockan 8.00.

Söker du äldre statistik?

Om du söker statistik publicerad före 2000-talet, kan den finnas bland våra digitaliserade publikationer. 

Äldre statistik

Felaktigt fält:
Egen tidsperiod:
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Du har valt ett felaktigt datumintervall. Startdatum måste vara tidigare än slutdatum.
Alla ämnesområden valda
Stäng
Rensa dina val

15 resultat

Statistik, kontakter m.m. Referenstid Publiceringsform Publiceringsdatum Publiceras hos Statistikansvarig myndighet
Befolkningsstatistik 2022 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-03-22 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik Februari 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-04-12 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik 1:a kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-05-11 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-05-11 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik Mars 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-05-11 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik April 2022 Databas
Tabell och diagram
2023-06-09 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik Maj 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-07-10 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik 2:a kvartalet 2023 Databas
Statistiknyhet
Tabell och diagram
2023-08-18 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik Juni 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-08-18 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik Juli 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-09-08 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik Augusti 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-10-09 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik 3:e kvartalet 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-11-10 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik September 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-11-10 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik Oktober 2023 Databas
Tabell och diagram
2023-12-08 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån
Befolkningsstatistik 2023 Databas
2023-12-11 Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån