Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Carolina och Texas populäraste delstatsnamnen i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-07-04

Förenta staterna är populärast bland våra kvinnor – om man ser till namnen alltså. Det är nämligen nära 19 000 kvinnor i Sverige som heter som en amerikansk delstat i förnamn, jämfört med drygt 1 000 män. Flest heter Carolina, som delstaterna som börjar med North respektive South.

Med SCB:s nättjänst Namnsök kan du bland annat hitta hur många i Sverige som heter samma som en amerikansk delstat, antingen i förnamn eller efternamn. För vissa av namnen går det dessutom att ta fram medelåldern bland dem som bär namnet.

Om vi börjar med kvinnorna så är alltså det vanligaste förnamnet Carolina; 16 194 kvinnor i Sverige delar namn med delstaterna North och South Carolina. Ännu fler kvinnor, 21 468 stycken, stavar sitt förnamn Karolina med K, men de ingår inte i vår sammanställning. Därefter följer Virginia, och West Virginia, som 1 400 kvinnor heter. Trea på listan över de vanligaste kvinnonamnen är Georgia – 465 kvinnor i Sverige delar namn med den delstaten.

Kungliga namn även bland delstaterna

Att dessa tre stater dominerar så tydligt är kanske inte så konstigt, då de är döpta efter engelska kungligheter, som kungen Charles I (Carolina), jungfrudrottningen Elizabeth I (Virginia) och George II (Georgia). Även i Sverige är det många som delar namn med en kunglighet.

Fyra på listan över kvinnonamnen är Maine. 415 kvinnor i Sverige heter det i förnamn, och de har en medelålder på 69,9 år. Det gör att man kan fundera lite på om förnamnet kanske har ett lite annorlunda uttal än den amerikanska delstaten ändå. Det finns nämligen 95 kvinnor som heter Majne i förnamn, med en liknande medelålder på 73,4 år.

Flest pojkar heter Texas

Bland männen, eller pojkarna, är det vanligast att dela namn med delstaten Texas. Det gör 826 män, och 41 kvinnor. Jämfört med Maine har namnet Texas sannolikt blivit vanligare på senare år, eftersom medelåldern för pojkar med det namnet bara är 10,8 år. För flickor är medelåldern 12,6 år, vilket gör att de som heter Texas har de yngsta medelåldrarna som går att ta fram bland delstatsnamnen. Därpå följer Arizona, som har medelåldern 15,5 bland flickor och Alaska, som har medelåldern 16,1, också bland flickor.

Det näst vanligaste mansnamnet som också är namnet på en amerikansk delstat är Washington. 74 män och 2 kvinnor har det som förnamn. Det är också det vanligaste delstatsefternamnet. 25 personer i Sverige heter Washington i efternamn.

Inspirerade av Indiana Jones?

Det tredje vanligaste mansnamnet, Indiana, som 26 män har som förnamn i Sverige, bärs också som förnamn av 40 kvinnor. Andra namn med jämnare könsfördelning är Montana, Dakota och Jersey.

Hur många är det då som heter America, alltså likadant som landet som firar sin nationaldag den 4 juli? Det är 61 kvinnor, och dessutom 7 kvinnor som har Amerika (med k) som förnamn, som kanske passar på att fira lite extra denna dag.

Personer folkbokförda i Sverige med namn som amerikanska delstater, 31 december 2021

Summa 19897 18889 1008 7501 7016 506 61  
  Förnamn Varav tilltalsnamn Efternamn Medelålder
Delstat/namn Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt  
(North/South) Carolina 16196 16194 2 6016 6016 - - 36,4 år bland kvinnor
Virginia/(West) Virginia 1400 1400 - 335 335 - - 49,5 år bland kvinnor
Texas 867 41 826 472 10 462 - 12,6 år bland kvinnor,
10,8 år bland män
Georgia 465 465 - 315 315 - - 40,3 år bland kvinnor
Maine 418 415 3 194 192 2 4 69,9 år bland kvinnor
Washington 76 2 74 - - 17 25 51,6 år bland män
Indiana 66 40 26 18 14 4 - 23,8 år bland kvinnor
Montana 52 36 16 16 11 5 7 18,2 år bland kvinnor
Florida 51 51 - 38 38 - 2 32 år bland kvinnor
Rhode (Island) 43 28 15 17 17 - - 49,6 år bland kvinnor
Alaska 42 40 2 13 13 - - 16,1 år bland kvinnor
Arizona 35 31 4 13 13 - - 15,5 år bland kvinnor
(North/South) Dakota 32 21 11 13 8 5 -  
Nevada 19 19 - 9 9 - -  
Louisiana 15 15 - 4 4 - -  
(New) York 15 - 15 - - 4 11  
Alabama 12 12 - - - - -  
(New) Jersey 12 5 7 7 2 5 -  
California 8 8 - 2 2 - -  
Kansas 4 - 4 2 - 2 -  
Hawaii 3 3 - - - - -  
Michigan 3 - 3 - - - -  
Iowa 2 2 - - - - -  
Delaware - - - - - - 2  
Missouri - - - - - - 4  
(New) Hampshire - - - - - - 6  
America 61 61 - 17 17 - - 48,3 år bland kvinnor

De amerikanska delstater som inte har minst två namnbärare i Sverige och därmed inte finns med i tabellen är: Arkansas, Colorado, Connecticut, Idaho, Illinois, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Nebraska, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Utah, Vermont och Wisconsin.

Fakta

I Namnsök ingår namn i den folkbokförda svenska befolkningen den 31 december 2021. Endast namn som minst två personer bär visas. Sökning kan göras på förnamn eller efternamn var för sig, men inte kombinationer av för- och efternamn. 

Namnsök