Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Mer än var tredje över 60 bor ensam

Senast uppdaterad: 2022-02-17

Mer än var tredje person som är 60 år eller äldre bor ensam. Kvinnorna som bor ensamma är nästan dubbelt så många som männen.

Det bor över 2,6 miljoner människor i Sverige som är minst 60 år gamla. Av dessa bor 900 000 ensamma, vilket motsvarar närmare 35 procent av hela gruppen.

Av de ensamboende är nästan 600 000 kvinnor och drygt 300 000 män.

– De flesta är antingen änkor, änklingar eller skilda. Men det är stora skillnader mellan både kvinnor och män och mellan olika åldersgrupper, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Hon är en av författarna till rapporten "Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige". I den publicerar SCB en stor kartläggning av Sveriges äldre, bland annat med uppgifter om hur de bor och med vilka.

Fördelning av de ensamboende efter civilstånd

Kön Ålder Ogift (%) Gift (%) Skild (%) Änka/änkling (%) Antal
Kvinnor            
  60–69 år 34 4 47 15 155 500
  70–79 år 17 3 40 40 200 400
  80–89 år 7 2 22 69 157 400
  90+ år 5 1 11 83 57 400
  60+ år 18 3 34 45 570 700
Män            
  60–69 år 51 5 39 5 134 900
  70–79 år 33 5 41 21 122 800
  80–89 år 17 5 28 50 61 100
  90+ år 9 4 12 75 15 900
  60+ år 36 5 37 22 334 700
Båda könen 60+ år 24 3 35 37 905 400

De ensamboende är barnlösa i större utsträckning än de som inte bor ensamma. Knappt 20 procent av de ensamboende kvinnorna och nästan 35 procent av de ensamboende männen är barnlösa.

– Det finns 225 000 personer över 60 år som bor ensamma och inte heller har några barn. Det är vanligare att ensamboende män är barnlösa i samtliga åldersklasser.

Nästan 160 000 personer av alla som är 60 år eller äldre bor varken ensamma eller med en partner. Av dessa bor 4 000 personer med en eller två föräldrar. 5 500 bor tillsammans med ett eller flera syskon.

– Att bo med en förälder är vanligare för män än för kvinnor medan det är vanligare för kvinnor att bo med barn, säger Lena Lundkvist.

Fördelning efter hushållstyp för de som varken bor med en partner eller ensamma

Kön Ålder Bor med förälder (%) Bor med barn (%) Bor med någon annan (%) Antal
Kvinnor          
  60–69 år 2 52 46 41 400
  70–79 år 1 36 63 22 500
  80–89 år 0 35 65 15 700
  90+ år 0 29 71 6 400
  60+ år 1 43 56 85 900
Män          
  60–69 år 7 33 60 39 700
  70–79 år 1 24 75 19 700
  80–89 år 0 26 74 7 100
  90+ år 0 28 72 1 700
  60+ år 4 30 66 68 200
Båda könen 60+ år 3 37 60 154 100

Läs mer i rapporten:

Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige (pdf)

 

Fakta: Om rapporten

Rapporten "Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige" utgår från befolkningsstatistiken för 2020.

Olika kapitel behandlar i tur och ordning boende, livslängd och hälsa, förvärvsarbete och inkomster, förändringar för äldre de senaste åren samt deltagande i samhällslivet.

Med barnlös avses i den här artikeln att personerna inte har några barn som är folkbokförda i Sverige. De kan ha fött barn som har avlidit eller ha barn som bor utomlands.

Länkar

SCB publicerar stor kartläggning av Sveriges äldre

Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige (pdf)

Äldre – inte en homogen grupp

Antalet äldre per arbetsföra invånare ökar i Sverige

Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB