Till innehåll på sidan

Redaktionellt

När toaletten låg på gården

Senast uppdaterad: 2017-11-19

19 november är det FN:s World Toilet Day. Världstoalettdagen anordnas för att uppmärksamma den globala sanitetskris det innebär att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett. En situation som många upplevde även i Sverige för 100 år sedan.

 tbt_toaletter.png

SCB har under över hundra år undersökt hur svenskarna bor. Idag har Sverige en hög sanitär standard men Bostadsräkningen 1912-14 visar att majoriteten av de undersökta bostäderna inte hade eget avträde. Avträde innebar i de flesta fall inte heller WC, utan som på bilden ovan, delade torrdass på gården.

Citat från bostadsräkningarna

”blott 31,9 %, sålunda icke ens en tredjedel av de redovisade lägenheterna, hade eget avträde, medan det i fråga om återstående 68.1 % var gemensamt för flera familjer.”

Bostadsräkningen 1912, s. 123 (pdf)

I många städer måste nio tiondelar av familjerna i smålägenhet, alltså två rum och kök eller mindre, dela avträdet. Bäst var förutsättningarna i Sundsvall och i Södertälje, där mer än hälften av smålägenheterna hade egen toalett.

Bostadsräkningen 1912, s. 120 (pdf)

Snabb standardhöjning

I bostadsräkningen 1960 har många fått högre standard, men ändå har bara 70 procent av bostäderna i SCB:s folk- och bostadsräkning egen vattenklosett. I glesbygden bara 37,3 procent.

Läget förbättrades dock snabbt under 60-talet, och 1965 hade 80,9 procent av alla bostäder egen WC. På landsbygden var det dock fortfarande bara 51,3 procent som hade egen WC.

 Folk och bostadsräkningen 1965 VIII, s. 28 (pdf)

Tabell lägenheter med wc