Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Stigande elpriser varierar kraftigt i norr och söder

Senast uppdaterad: 2022-01-26

I december var elpriserna rekordhöga i hela Sverige. Statistiken visar att det rörliga elpriset har stigit med 184 procent i södra Sverige under de senaste tre åren.

För tio år sedan delades Sverige in i fyra elområden. Under många år var prisskillnaderna mellan dessa marginella. Men i fjol förändrades läget och elpriserna steg kraftigt. Det märktes framför allt i elområdena 3 och 4 i södra Sverige.

I december 2021 var prisskillnaden mellan elområde 1 och elområde 4 för ett rörligt elavtal i lägenhet 122 öre per kilowattimme. För kunder i villa med elvärme var skillnaden 123 öre per kilowattimme.

– Elpriserna varierar över tid, de går upp och ner. Men sedan 2013 har elpriserna inte legat så högt som vi har sett under de senaste månaderna, det är en stor förändring. Och skillnaderna mellan de olika elområdena har också ökat markant, säger Frida Hagström, statistiker på SCB.

Rejäl prisökning

Om man jämför elprisläget för tre år sedan med de senaste siffrorna märks en rejäl prisökning i södra Sverige. Det genomsnittliga rörliga elhandelspriset i elområde 4 i södra Sverige gick upp från 74 öre per kilowattimme i januari 2019 till 210 öre per kilowattimme i december 2021. För kunder i elområde 1 i norra Sverige steg priset i lugnare takt från 73 öre till 87 öre per kilowattimme.

Genomsnittliga elhandelspriser, alla typkunder rörligt pris i öre per kilowattimme

Många hushåll diskuterar just nu vilka elavtal som kan vara bra i nuvarande läge. En del väljer mellan fasta och rörliga avtal. Andra har så kallade anvisade avtal, en avtalsform där man inte gör något aktivt val utan låter elnätsföretaget välja elleverantör. I december hade cirka 10 procent av elkunderna i Sverige ett anvisat elavtal medan nästan 53 procent hade avtal om rörligt elpris.

Fakta: Om statistiken

Energimyndigheten är statistikansvarig myndighet för statistiken om elavtal och elpriser. Statistiken finns även på scb.se och visar bland annat priser på el och andelar som har olika avtalstyper och omförhandlade avtal.

I statistiken finns fyra olika typkunder, det är
lägenhet med en förbrukning på 2000 kWh per år, villa utan elvärme med förbrukning på 5000 kWh per år, villa med elvärme med förbrukning på 20 000 kWh per år och större hushåll med förbrukning på 30 000 kWh per år.

Det finns flera typer av elavtal. Ett exempel är fasta elavtal på olika löptider, exempelvis 1 - 3 år. Ett hushåll kan också ha ett avtal med rörligt elpris som följer den så kallade spotprisutvecklingen på den nordiska elbörsen. Det finns även så kallat anvisat elavtal, det är en avtalsform där hushållet inte gör något aktivt val. Elnätsföretaget anvisar till en elleverantör och debiterar ett så kallat anvisat pris.

Fakta: De fyra elområdena

Elområde 1: Norrbottens län och delar av Västerbotten
Elområde 2: Jämtlands och Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och delar av Västerbotten
Elområde 3: Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län
Elområde 4: Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och delar av Västra Götalands län

Länkar

Elpriser och elavtal

Fördelning av elavtal på olika avtalstyper

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB