Till innehåll på sidan

Elpriser och elavtal

Nästa publicering: 2021-10-22

Statistiken visar bland annat nätpriser, priser på el vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andel omförhandlade avtal.

De senaste månaderna har vissa avseende erbjudna priser varit osäkra. I dagsläget är vi inte redo att publicera priser baserat på dessa indata. Vi arbetar skyndsamt med att granska och verifiera indata för att kunna publicera elprisstatistiken så fort som möjligt. Under tiden hänvisar vi till Elpriskollen.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Elpriskollen

Privat - Elpriskollen - Jämför elavtal på Sveriges enda oberoende jämförelsesajt

Ny redovisning av statistik om el och naturgas

Från och med juli 2021 redovisas all statistik som tidigare redovisats under sidorna "Priser på elenergi och på överföring av el", "Energipriser på naturgas och el", "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten", "Omförhandling och byten av elavtal" samt "Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör" samlat under två sidor avseende el respektive naturgas. Det är dels den här sidan, dels sidan
Gaspriser och gasavtal.

Hitta på sidan

Om statistiken

Tabeller och diagram

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Äldre dokumentation: Priser på elenergi och på överföring av el
Äldre dokumentation: Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten
Äldre dokumentation: Omförhandling och byten av elavtal

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Äldre dokumentation: Priser på elenergi och på överföring av el
Äldre dokumentation: Omförhandling och byten av elavtal
Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0301