Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Stor ökning av mopedbilar i Sverige

Senast uppdaterad: 2022-07-28

Mopedbilar blir allt vanligare på svenska vägar. Förra året var antalet registrerade mopedbilar i Sverige drygt fyra gånger fler än 2010.

Har du sett en bil i litet format åka runt på vägarna med en röd varningstriangel bakpå? Då kan du mycket väl ha fått syn på en mopedbil. Trots att de kan se ut som små personbilar klassificeras mopedbilen vanligen som klass 1-moped.

De senaste åren har antalet mopedbilar ökat rejält i Sverige. År 2010 fanns 3 966 mopedbilar registrerade i landet, enligt statistik från Trafikanalys. I fjol var antalet 16 454, vilket innebär en ökning på cirka 315 procent sedan 2010.

Vanligast i Västernorrland

I absoluta tal är mopedbilar vanligast i Stockholms län, som är landets folkrikaste. I relativa tal blir bilden en annan.

– Räknat på invånare hamnar Stockholms län strax under genomsnittet för hela landet med 1,5 mopedbilar per tusen invånare. I topp ligger Västernorrlands län, där det finns 3,8 mopedbilar per tusen invånare, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

Ovanligast är fordonet i Kalmar län, där det finns 0,9 mopedbilar per tusen invånare.

Registrerade mopedbilar och A-traktorer i slutet av 2021

  Befolkning Mopedbilar Antal per 1 000 invånare
Stockholms län 2 411 859 3 601 1,5
Uppsala län 394 154 732 1,9
Södermanlands län 301 382 719 2,4
Östergötlands län 469 445 687 1,5
Jönköpings län 366 840 616 1,7
Kronobergs län 203 243 330 1,6
Kalmar län 246 989 212 0,9
Gotlands län 60 972 169 2,8
Blekinge län 158 999 240 1,5
Skåne län 1 400 973 1 433 1,0
Hallands län 339 903 819 2,4
Västra Götalands län 1 743 304 2 394 1,4
Värmlands län 283 169 307 1,1
Örebro län 306 688 481 1,6
Västmanlands län 278 721 422 1,5
Dalarnas län 288 164 405 1,4
Gävleborgs län 287 873 880 3,1
Västernorrlands län 244 223 933 3,8
Jämtlands län 131 914 223 1,7
Västerbottens län 274 533 527 1,9
Norrbottens län 249 752 292 1,2
Okänd - 32 -
Riket 10 443 100 16 454 1,6

Källa: Trafikanalys och SCB

Den genomsnittliga ägaren: en medelålders man

För att studera vilka som äger mopedbilar används SCB:s statistik om ägande av fordon. Där kategoriseras mopedbilar som klass 1-mopeder med fyra hjul, vilket skiljer sig från Trafikanalys definition. Därmed skiljer sig totalsiffrorna om mopedbilar i hela landet och länen något från statistiken om ägande.

Det privata ägandet av mopedbilar domineras i hela landet av personer i åldern 40–64 år. Kvinnor i samma åldersgrupp utgör den näst största gruppen ägare i samtliga län.

– En möjlig förklaring till att ägandet ser ut som det gör är att föräldrar står som ägare av mopedbilar som deras barn använder, säger Johannes Cleris.

mopedbilar diagram.gif

Fakta: Om statistiken

Trafikanalys är ansvarig myndighet för statistiken om antalet mopedbilar i trafiken.

Statistiken om ägande av fordon tas fram av SCB.

I Vägtrafikregistret finns inget enskilt fordonsslag som heter mopedbil. Trafikanalys och SCB använder olika definitioner. I statistiken från Trafikanalys finns totalt 16 454 mopedbilar, och i statistiken från SCB är antalet 13 077.

Mopedbilar får precis som klass 1-mopeder framföras av personer som fyllt 15 år och har AM-körkort eller övriga körkort som A1, B, BE.

Länkar

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB