Till innehåll på sidan

Redaktionellt

I statistiken finns spåren av det svenska slaveriet

Senast uppdaterad: 2020-10-09

Den 2 december är den internationella dagen för avskaffande av slaveri. De sista slavarna på den dåvarande svenska kolonin Saint-Barthélemy friköptes den 9 oktober 1847, människor som finns beskrivna i SCB:s handlingar.

Det kan komma som en överraskning för många att Sverige var en del av den transatlantiska slavhandeln. Men i statistik från 1865 beskrivs det svenska slaveriet svart på vitt under rubriken ”Statistiska upplysningar rörande Svenska kolonien S:t Barthelemy”.

Läs om Saint-Barthélemy i Statistisk Tidskrifts andra band från 1865, sidan 256 och framåt (pdf) 

Saint-Barthélemy är en ö i Karibien som blev svensk koloni genom ett avtal med den franske kungen. I utbyte fick fransmännen handelsrättigheter i Göteborg.

I en tabell i Statistisk Tidskrift beskrivs hur befolkningen 1826 består av 2 629 fria medborgare och 1 387 slavar.

När slaveriet avskaffas 1847 friges 523 slavar. 1865 lever 175 frigivna slavar kvar på ön.

I Statistisk Tidskrift finns också en sammanställning över Sveriges inkomster och utgifter för Saint-Barthélemy. Under den tid som ön var svensk gav den inte något särskilt stort överskott till kronan.

1877 hölls en folkomröstning på ön där alla utom en röstade för att den åter skulle tillhöra Frankrike. Den 16 mars 1878 överlämnades ön till Frankrike igen som betalade ersättning för svensk egendom på Saint-Barthélemy.

 

Etiketter