Till innehåll på sidan

Redaktionellt

Var tjugonde över 70 delar bostad med någon under 40

Senast uppdaterad: 2020-04-08

Alla över 70 år uppmanas att begränsa sina kontakter med andra och stanna hemma så mycket som möjligt på grund av coronaviruset. Men alla kan inte isolera sig. Var tjugonde person över 70 i Sverige bor med någon som är yngre än 40 år.

Bild på skor olika storlekar

Totalt bor cirka 69 000 personer som är 70 år eller äldre i så kallade flergenerationsboenden, enligt statistik från 2019. Det innebär att de delar hushåll med någon som är yngre än 40 år. En sådan boendetyp kan ha många fördelar, men när coronaviruset sprids över världen är den problematisk.

En fjärdedel av de 69 000 bor i någon av Sveriges fyra största kommuner. Flest bor i Stockholm: drygt 8 100. Öckerö utanför Göteborg har störst andel äldre i flergenerationsboende i landet, 9 procent, tätt följt av Botkyrka kommun utanför Stockholm. Även i Storstockholmskommunerna Danderyd, Sundbyberg, Solna, Huddinge och Sollentuna bor många på det här sättet.

Utanför storstadsregionerna är det ovanligare. Arvidsjaur har minst andel flergenerationshushåll i landet. Där bor bara 1 procent av de över 70 år eller äldre i ett sådant.

Trots skillnaderna är det i Sverige ganska ovanligt med flergenerationsboenden. Det beror framförallt på en ökad levnadsstandard tillsammans med den urbanisering som ägde rum under 1900-talet. Generationsboenden är också vanligare i länder där familjen tar ett större ansvar för barn- och äldreomsorgen.

– Att bo i ett flergenerationsboende kan ju vara ett sätt att ta vara på varandra, ordna logistiken i hushållet och få det att gå ihop ekonomiskt. Det är ju en lösning som är gynnsam både för de yngre i hushållet och för de äldre, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.

Fakta: Stor riskgrupp


Rapporter från Italien talar för att personer över 70 år är den mest utsatta gruppen i coronapandemin, uppger Folkhälsomyndigheten. Det går enligt myndigheten inte med säkerhet slå fast att det är likadant i Sverige – men personer som är 70 år eller äldre uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt begränsa sina fysiska kontakter med andra.

Den utpekade riskgruppen är förhållandevis stor i Sverige. Den 31 januari i år rörde det sig om 1 627 250 personer, enligt folkbokföringen. Det motsvarar 16 procent av befolkningen. I den statistiken ingår även knappt 100 000 personer som fyller 70 under 2020.

Totalt bor cirka 69 000 personer som är 70 år eller äldre i så kallade flergenerationsboenden i Sverige, enligt folkbokföringen. Det motsvarar 5 procent av den äldre befolkningen.

Länkar

Antal samt andel personer som är 70 år eller äldre som bor i flergenerationshushåll i varje kommun (Excel-fil)

Läs mer:

Artiklar om hur coronavirusets spridning påverkar samhället

Etiketter