Till innehåll på sidan

Kartor

Med hjälp av ett kartverktyg kan du visualisera statistik på karta. Genom att statistiken kopplas till exempelvis olika regionala indelningar, bland annat per demografiskt statistikområde (DeSO), så kan områden färgas in utifrån värden eller förses med symboler.

I kartverktyget är kartor dynamiskt kopplade till olika diagram och filter, så en sökning slår igenom visuellt på flera platser.

Just nu finns sex kartor tillgängliga i verktyget, som kommer att byggas ut efter hand.

Så fungerar kartverktyget

Grundläggande funktionalitet i SCB:s kartverktyg (pdf)

Regionala indelningar RegSO och DeSO

SCB informationspanel - Regionala indelningar RegSO DeSO

Ett urval av socioekonomiska variabler på RegSO nivå

Informationspanel RegSO socioekonomi (arcgis.com)

Ett urval av socioekonomiska variabler på DeSO nivå

Informationspanel DeSO socioekonomi (arcgis.com)

Vanligaste generationen per DeSO 2021

Informationspanel DeSo vanligaste generationen

Valresultat riksdagsvalet 2022 per valdistrikt

Valresultat med socioekonomiska indikatorer

Valresultat riksdagsvalet 2018 per valdistrikt

Valresultat med socioekonomiska indikatorer

Valdeltagande i 2018 års val till kommunfullmäktige

Valdeltagande per regionalt statistikområde

Demografisk försörjningskvot från äldre

Antal personer 65 år och äldre per 100 personer i åldern 20 - 64 år, 2020

Genomsnittlig bostadsarea

Bostadsarea per person, antal boende och upplåtelseform per RegSO, 2019-12-31

Dödsfall, arbetslöshet och BNP månadsvis

Indikatorer månadsvis under 2020;
Dödstal per kommun, arbetslöshet och BNP-indikator för riket

Befolkning 70 år och äldre

Befolkning 70 år och äldre per demografiskt statistikområde (DeSO); Andel och antal 2019

Stora hushåll med nio personer och fler

Stora hushåll med nio personer och fler; Antal hushåll och antal personer per DeSO, 2019

Fritidshus

Fritidshus - Ägarskap per kommun; Andel och antal 2019

Spökrelaterade platser

Spökrelaterade platser

Beskrivningar av kartorna

Redaktionellt: Stora skillnader mellan kommunerna i hur trångt vi bor

Pressmeddelande: Fler flyttade från än till Stockholm förra året

Pressmeddelande: SCB lanserar kartverktyg för lokal åldersstatistik

Redaktionellt: Över 100 000 bor i hushåll med fler än åtta personer

Nyhet: Hundratusentals svenskar äger fritidshus i andra kommuner

Kort analys: Spökplatser vanligare än vi tror

Mer om demografiska statistikområden (DeSO)