Till innehåll på sidan

RegSO - Regionala statistikområden

Här hittar du information kring den nya regionala indelningen RegSO. Den rikstäckande indelningen gäller från 1 juni 2020 och följer läns- och kommungränserna.

RegSO delar in Sverige i 3 363 områden med en befolkning mellan 663 och 22 622 invånare. Antalet RegSO i kommunerna varierar från två till 147 områden. Vanligaste antalet är mellan fem och nio RegSO per kommun. RegSO är en indelning som kommer hållas oförändrad över tid, med undantag för anpassning till ändringar av enstaka kommun- eller länsgränser.

Bakgrund och syfte

SCB fick 2018 i uppdrag av regeringen att ta fram en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation. Regeringen bedömde senare att indelningen även skulle bidra till uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiska delmål och till uppföljning och utvärdering av integration och etablering.

Uppdraget innebar att RegSO skapades genom att DeSO (Demografiska statistikområden) aggregerades och gavs en beteckning (motsvarande namn). Uppdraget utfördes i nära samarbete med landets kommuner och Delegationen mot segregation (Delmos).

Exemplet nedan visar Örkelljunga kommun som minskat sina sju DeSO till fyra namnsatta RegSO.

Exempel -Örkeljunga

Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © SCB, Lantmäteriet

Digitala gränser finns som öppna data:

Öppna data för RegSO – Regionala statistikområden