Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 716 resultat.

 1. Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

  Statistiken visar månadsvis utvecklingen av löner och sysselsättning i privat sektor. Motsvarande lönestatistik finns även för statlig sektor, kommuner och regioner.

 2. Lämna uppgifter - Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

  Undersökningen genomförs varje månad i syfte att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Uppgifter ska lämnas om bland annat löner, arbetstider, antal anställda och eventuella organisationsförändringar.

 3. Statistikens framwställning-Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2018 månad

 4. Statistikens framställning-Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

 5. Statistikens framställning Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2021

 6. AM0301 2010 Beskrivning av statistiken

 7. AM0301_BS_2008.pdf

 8. AM0114_STAF_2018_AP_180613.pdf

 9. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2013 Beskrivning av statistiken

 10. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2012 Beskrivning av statistiken

Visa