Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 415 resultat.

 1. Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

  Statistiken visar månadsvis utvecklingen av lönenivå, genomsnittliga månadslöner för tjänstemän och genomsnittliga timlöner för arbetare och antal anställda i den privata sektorn. Undersökningen är en urvalsundersökning. Motsvarande lönestatistik finns äv...

 2. Lämna uppgifter - Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

  Undersökningen genomförs varje månad i syfte att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Uppgifter ska lämnas om bland annat löner, arbetstider, antal anställda och eventuella organisationsförändringar.

 3. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2013 Beskrivning av statistiken

 4. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2012 Beskrivning av statistiken

 5. AM0301_BS_2007.pdf

 6. Statistikens framställning-Labour Cost Index (LCI)-för privat sektor 2019

 7. Statistikens framställning Labour Cost Index (LCI)- för privat sektor, kvartal 2020

 8. AM0301_BS_2011.pdf

 9. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor 2009 Beskrivning av statistiken

 10. Statistikens framwställning-Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2018 månad

Visa