Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 1 205 resultat.

 1. Allmänna val, nominerade och valda

  Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

 2. Beskrivning av statistiken, allmänna val, nominerade och valda, 2014

 3. Europaparlamentsval, valresultat. Preliminärt röstberättigande i 2019 års Europaparlamentsval Kvalitetsdeklaration

 4. Kvalitetsdeklaration - Allmänna val, valresultat

 5. Dokumentation, Allmänna valen, nominerade och valda kandidater, 2014

 6. Statistikens framställning: Allmänna val, nominerade och valda 2018, 2019 (omval i Falun)

 7. Kvalitetsdeklaration: Allmänna val, valresultat 2018, 2019 (omval i Falun)

 8. Kvalitetsdeklaration, Allmänna val, valresultat, 2018

 9. ME0107_StaF_2018_JO_190403.pdf

 10. KVALITETSDEKLARATION Europarlamentsval, valresultat 2019

Visa