Till innehåll på sidan

Sök

Äldre statistik innehåller ett urval av officiell statistik från 1800- och 1900-talet, längre tidsserier och arkiverade publikationer från 2000-talet.

Till beskrivning och översikt över äldre statistik

Din sökning gav 364 resultat.

 1. Tema: Utbildning 2007:2 Vuxnas deltagande i utbildning [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2007
  Ämnesområde: Ämnesövergripande statistik
  Statistikserie: Temarapporter
 2. Tema: Utbildning 2014:3 Vuxnas deltagande i utbildning 2011/2012 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2014
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Temarapporter
 3. Utbildningsstatistisk årsbok 2002. Tabellbilaga [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Utbildningsstatistisk årsbok
 4. Utbildningsstatistisk årsbok 2002. Tabellbilaga [Statens skolor för vuxna (SSV)]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Utbildningsstatistisk årsbok
 5. Utbildningsstatistisk årsbok 2002. Tabellbilaga [Studieförbunden]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2002
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Utbildningsstatistisk årsbok
 6. Vuxnas lärande 2003 [Kapitel 1 Inledning]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Vuxnas lärande
 7. Vuxnas lärande 2003 [Kapitel 2 Befolkningens utbildning]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Vuxnas lärande
 8. Vuxnas lärande 2003 [Kapitel 3 Rekrytering till vuxnas lärande]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Vuxnas lärande
 9. Vuxnas lärande 2003 [Kapitel 4 Deltagande i lärande aktiviteter]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2003
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Vuxnas lärande
 10. Förskollärarförsörjningen 2005 [Hela publikationen]

  Producent: Statistiska centralbyrån
  Publiceringsdatum: 2005
  Ämnesområde: Utbildning och forskning
  Statistikserie: Förskollärare
Visa