Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden för unga under sommarmånaderna

PDF:
Hela publikationen (1149kb)
Serie:
AM110 - Arbetskraftsundersökningarna – Tema
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am110sm1702_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-30
Förfrågningar:

Fredrik Öhrström

010-479 41 12

fredrik.ohrstrom@scb.se

Miaomiao Zhu

010-479 48 56

miaomiao.zhu@scb.se

Martin Kosola

010-479 43 15

martin.kosola@scb.se