Till innehåll på sidan

Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka

Arbetade timmar (miljoner) för samtliga sysselsatta, 15-74 år, säsongrensade och utjämnade värden

Tidsserie över arbetade timmar, 15-74 år

Från och med 1 januari 2021 genomförs AKU enligt ny ramlag. Storlek på tidsseriebrottet är ännu inte fastställt och jämförelser med föregående tidpunkter avrådes. Arbetet med länkning pågår. I februari 2022 planerar SCB att publicera länkade serier för några av AKU:s mer centrala serier. Se mer information på www.scb.se/aku.

Mer om statistiken

Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se