Till innehåll på sidan

Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka

Arbetade timmar (miljoner) för samtliga sysselsatta, 15-74 år, säsongrensade och utjämnade värden

Tidsserie över arbetade timmar, 15-74 år

Fr.o.m. april 2005 t.o.m. december 2020 baseras diagrammet på länkade data (justerad för tidsseriebrott).

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-16

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se