Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019           2018            
    jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug jul jun
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 147,7 149,6 141,0 138,1 139,5 149,2 137,2 135,1 137,4 133,8 134,8 144,5 142,0
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 135,0 134,0 132,9 130,9 130,7 131,5 131,4 129,4 129,3 128,8 126,4 130,1 131,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 135,2 134,1 133,0 131,0 130,8 131,5 131,5 129,5 129,5 128,9 126,6 130,3 131,6
C Tillverkningsindustri 134,7 133,6 132,6 130,7 130,4 130,9 131,2 129,2 129,2 128,7 126,2 129,6 131,2
25-30,33 Verkstadsindustri 133,8 132,8 131,9 130,6 130,5 129,9 131,0 130,0 130,1 129,0 126,5 131,2 131,0
D El-, gas- och värmeverk 136,2 136,6 134,6 132,3 133,0 135,8 132,8 129,0 129,7 129,3 126,3 129,1 129,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 131,0 131,7 129,7 127,8 128,4 130,4 126,1 124,6 124,5 124,4 123,7 125,6 127,0
F Byggindustri 132,6 133,2 131,8 130,9 131,3 131,7 133,3 131,2 130,6 130,1 128,7 129,0 131,6
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 134,6 134,7 132,9 130,7 129,8 132,0 132,1 129,5 130,3 129,0 126,9 128,1 130,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 132,1 132,3 130,6 128,4 128,0 129,6 130,0 127,9 128,6 127,4 124,9 126,0 128,6
H Transport- och magasineringsföretag 128,6 128,1 127,8 126,3 126,8 126,8 127,6 127,0 126,7 125,7 125,3 127,2 128,4
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 128,6 128,1 127,8 126,3 126,7 126,7 127,5 127,1 126,7 125,7 125,3 127,2 128,4
I Hotell och restauranger 132,6 132,6 131,7 129,4 129,4 129,4 130,2 128,9 129,2 129,2 126,6 127,4 129,7
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 136,4 135,6 135,5 133,2 133,6 133,2 133,5 132,0 131,8 131,8 129,5 131,3 133,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 130,9 131,2 131,5 131,7 131,9 131,9 129,3 128,3 126,8 126,8 124,8 124,2 127,6
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 137,0 136,0 136,0 133,0 133,5 133,0 134,1 132,4 132,5 132,4 130,4 132,6 133,9
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 131,4 130,1 129,8 128,1 128,2 129,2 130,4 128,4 127,9 126,9 124,8 124,9 127,9
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 132,8 130,7 130,3 128,2 128,2 129,6 131,0 128,7 128,2 127,1 125,5 125,7 129,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 129,8 130,7 130,3 127,9 129,0 127,7 128,8 127,7 128,3 126,5 122,4 121,7 125,1
S Andra serviceföretag 125,1 125,4 124,6 124,2 124,1 125,5 124,2 122,4 121,5 120,4 118,4 118,6 120,6
B-S exkl. O Totalt 131,5 131,3 130,4 128,7 128,7 129,1 129,6 128,2 128,1 127,0 124,4 126,2 128,8

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-08-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se