Till innehåll på sidan

Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2022                   2021    
    okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 152,3 151,9 154,5 160,1 154,6 163,5 152,9 152,4 158,0 159,6 149,2 148,6 147,3
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 141,2 139,0 139,7 141,9 142,4 143,9 142,2 139,4 140,8 140,0 137,8 137,6 137,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 141,4 139,2 140,0 142,0 142,5 144,0 142,4 139,5 140,9 140,1 138,0 137,8 137,3
C Tillverkningsindustri 140,8 138,5 139,2 141,1 141,8 143,2 141,8 139,0 140,1 139,2 137,3 137,2 136,8
25-30,33 Verkstadsindustri 141,4 138,7 138,1 140,2 141,1 142,2 142,2 138,9 139,5 138,0 136,7 136,9 136,8
D El-, gas- och värmeverk 139,1 137,1 134,1 138,4 139,2 143,4 138,8 137,0 138,9 139,9 138,2 136,8 135,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 137,1 135,8 135,0 138,3 138,8 140,6 139,1 136,7 138,7 137,2 133,7 133,7 133,2
F Byggindustri 142,4 141,6 139,5 140,9 141,7 142,2 141,3 141,5 141,7 140,9 139,0 137,8 137,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 141,3 138,1 137,2 138,6 142,4 144,2 142,7 140,3 142,7 140,4 138,1 137,6 136,4
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 139,0 135,6 133,9 135,7 139,4 141,1 140,2 138,0 140,5 138,8 135,9 135,3 134,4
H Transport- och magasineringsföretag 134,6 134,1 133,2 135,0 134,6 136,1 134,6 133,3 134,4 135,2 132,9 132,7 132,1
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 134,8 134,4 133,6 135,4 135,1 136,4 134,8 133,6 134,7 135,4 133,2 133,0 132,4
I Hotell och restauranger 140,9 138,3 135,3 137,0 139,4 140,2 139,8 137,8 139,1 139,7 135,4 134,8 134,3
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 141,4 139,9 138,2 139,7 141,1 141,6 141,1 141,3 141,1 141,3 137,9 137,3 136,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 139,9 137,8 134,3 136,7 140,1 141,7 143,9 142,8 142,4 141,7 139,3 138,3 136,8
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 140,5 139,2 137,9 139,4 140,3 140,5 139,7 140,1 139,9 140,6 136,8 136,4 136,0
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 138,4 136,9 134,8 137,5 138,5 141,0 138,9 138,4 142,3 141,1 135,8 136,0 134,8
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 139,7 138,1 136,5 140,1 140,5 142,9 139,7 139,7 144,2 142,9 136,5 137,1 135,6
R Enheter för kultur, nöje och fritid 136,5 135,7 129,7 129,9 134,4 138,2 138,5 135,6 138,5 135,1 136,8 136,8 136,1
S Andra serviceföretag 133,6 131,8 128,3 132,9 133,2 135,5 135,8 134,6 135,4 135,8 130,7 130,5 128,8
B-S exkl. O Totalt 138,2 135,8 133,4 136,8 138,5 139,9 138,9 137,4 138,8 137,7 135,4 135,0 134,3

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se