Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2019               2018        
    aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 138,0 153,5 147,5 148,9 140,0 137,1 138,6 148,6 136,3 134,2 136,5 132,9 134,0
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 132,2 135,2 136,6 135,3 134,1 132,0 131,9 132,9 132,7 130,7 130,8 130,4 128,1
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 132,3 135,4 136,8 135,4 134,2 132,1 132,0 132,9 132,9 130,9 131,0 130,6 128,2
C Tillverkningsindustri 132,0 134,5 136,3 134,9 133,9 131,8 131,6 132,3 132,5 130,6 130,7 130,4 127,9
25-30,33 Verkstadsindustri 132,2 134,3 135,0 133,8 132,7 131,3 131,3 130,8 132,0 131,1 131,3 130,3 127,9
D El-, gas- och värmeverk 133,7 137,1 137,6 137,6 135,4 133,1 134,1 137,4 134,7 130,7 131,5 131,3 128,1
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 130,0 131,8 132,2 132,7 130,4 128,4 129,1 131,5 127,1 125,8 125,6 125,9 125,1
F Byggindustri 132,3 132,1 133,4 133,8 132,1 131,3 131,7 132,2 133,3 131,4 130,9 130,4 129,1
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,3 131,9 134,4 134,4 132,4 130,2 129,4 131,7 131,7 129,1 130,0 128,7 126,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 127,7 129,0 131,9 131,8 130,1 127,8 127,5 129,3 129,5 127,5 128,3 127,1 124,6
H Transport- och magasineringsföretag 128,0 130,2 129,9 129,2 128,7 127,2 127,8 127,9 128,8 128,2 128,0 127,1 126,7
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 128,1 130,2 130,0 129,2 128,8 127,2 127,8 127,9 128,7 128,3 128,0 127,1 126,8
I Hotell och restauranger 128,8 128,6 131,9 131,8 130,7 128,4 128,5 128,7 129,6 128,4 128,7 128,7 126,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,2 135,8 137,3 136,3 136,1 133,7 134,3 133,9 134,3 132,8 132,7 132,8 130,6
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 128,7 129,7 132,6 132,7 132,9 133,3 133,4 133,5 131,3 130,4 128,9 129,1 127,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 134,0 136,8 138,1 136,9 136,7 133,7 134,3 133,8 134,8 133,1 133,2 133,3 131,3
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 127,9 128,3 131,8 130,3 129,9 128,2 128,5 129,7 130,6 128,7 128,3 127,3 125,2
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 128,1 129,1 133,4 131,0 130,5 128,4 128,6 130,3 131,4 129,0 128,7 127,6 126,0
R Enheter för kultur, nöje och fritid 127,7 123,9 129,2 130,0 129,4 127,0 128,2 127,0 128,1 127,0 127,6 125,9 121,8
S Andra serviceföretag 123,8 125,4 125,7 125,7 124,8 124,6 124,7 126,4 124,7 123,0 122,2 121,0 119,0
B-S exkl. O Totalt 128,2 130,0 132,5 132,0 131,0 129,2 129,3 129,8 130,2 128,9 128,9 127,9 125,3

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-10-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se