Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2020               2019        
    aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt sep aug
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 142,3 147,0 149,6 151,1 141,7 142,0 144,1 153,7 141,7 139,8 138,8 139,0 138,0
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 133,9 134,3 136,0 136,6 134,5 134,1 134,9 137,0 135,9 134,2 133,6 132,8 132,2
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 134,2 134,6 136,3 136,8 134,8 134,3 135,1 137,1 136,1 134,4 133,8 132,9 132,3
C Tillverkningsindustri 133,7 133,9 135,5 136,1 134,3 133,9 134,6 136,4 135,7 134,0 133,5 132,6 132,0
25-30,33 Verkstadsindustri 134,3 133,0 132,7 133,8 133,0 133,1 133,8 134,8 135,2 134,0 132,9 131,6 132,2
D El-, gas- och värmeverk 132,0 133,7 136,3 139,3 136,7 137,0 137,5 140,1 138,0 137,6 137,1 135,6 133,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 127,6 129,1 131,7 131,7 130,1 130,0 131,6 134,9 131,9 130,9 130,2 130,3 130,0
F Byggindustri 133,4 133,9 135,4 134,5 134,2 133,9 134,2 134,7 134,5 133,7 133,2 132,8 132,3
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 130,2 132,4 136,1 135,8 134,0 133,7 135,1 136,7 135,7 133,1 132,7 131,9 130,3
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 128,6 130,8 134,7 134,9 132,8 131,6 132,3 133,4 133,1 131,2 130,9 129,8 127,7
H Transport- och magasineringsföretag 129,1 129,7 130,0 130,8 128,4 127,1 127,7 129,1 131,0 129,4 129,2 129,4 128,0
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 129,6 130,2 130,5 131,1 128,7 127,3 127,8 129,2 131,0 129,6 129,4 129,5 128,1
I Hotell och restauranger 130,0 129,9 132,1 134,5 133,6 132,4 132,1 132,2 133,4 132,6 132,2 131,3 128,8
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 133,2 134,4 136,0 136,3 135,8 135,0 135,6 136,8 136,3 135,8 135,3 134,3 133,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 130,1 130,6 133,0 133,9 135,0 135,7 136,2 137,4 134,0 132,9 132,2 131,2 128,7
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 133,6 134,7 136,2 136,3 135,6 134,5 135,2 136,4 136,2 136,0 135,5 134,5 134,0
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 129,9 131,8 134,6 134,6 131,9 133,0 133,0 135,1 133,1 131,0 130,1 129,5 127,9
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 129,0 132,3 135,1 135,3 131,4 133,7 133,1 136,1 134,8 131,7 130,7 129,8 128,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 131,7 131,8 136,4 137,3 136,1 133,5 134,3 132,2 129,7 132,6 131,0 130,5 127,7
S Andra serviceföretag 126,1 125,0 126,7 126,4 128,0 128,0 128,8 130,4 126,4 125,0 125,2 124,8 123,8
B-S exkl. O Totalt 128,8 131,5 133,8 133,9 132,3 131,6 131,9 132,9 132,9 131,8 131,3 130,2 128,2

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se