Till innehåll på sidan

Tidsserie löneindex (LÖI) för arbetare preliminära siffror

Januari 2008=100

SNI  Näringsgren 2022                   2021    
    okt sep aug jul jun maj apr mar feb jan dec nov okt
B Gruvor och mineral-utvinningsindustri 149,9 149,7 153,7 160,0 153,5 160,3 149,2 148,7 155,0 158,2 148,3 148,0 147,2
B-E Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 142,8 140,7 142,1 144,3 144,3 143,9 141,6 138,6 140,4 140,8 138,8 138,9 138,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 143,1 141,0 142,6 144,6 144,5 144,1 141,8 138,8 140,6 141,0 139,1 139,2 138,8
C Tillverkningsindustri 142,6 140,4 141,8 143,7 143,9 143,3 141,3 138,2 139,8 140,1 138,4 138,6 138,2
25-30,33 Verkstadsindustri 143,1 140,4 140,5 142,6 142,9 142,0 141,3 137,8 138,8 138,6 137,4 137,8 137,9
D El-, gas- och värmeverk 140,2 138,3 135,4 139,9 140,5 144,0 138,8 136,9 139,5 141,2 140,7 139,3 137,7
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 137,4 136,3 136,0 139,3 139,2 139,5 137,1 134,9 137,1 136,6 134,1 134,4 134,0
F Byggindustri 142,8 142,3 140,9 142,3 142,5 140,7 139,0 139,0 139,8 140,4 139,5 138,6 138,4
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 141,6 138,5 139,0 140,3 143,9 143,2 141,0 138,4 141,2 139,8 138,0 137,7 136,6
G+I Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger 139,4 136,1 135,5 137,5 140,9 140,2 138,6 136,2 139,0 138,2 136,0 135,7 134,8
H Transport- och magasineringsföretag 136,3 136,0 135,7 137,5 136,6 136,7 134,8 133,3 134,8 136,2 134,3 134,2 133,6
H+J Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag 136,5 136,3 136,0 137,8 137,0 137,0 134,9 133,6 135,0 136,3 134,4 134,4 133,8
I Hotell och restauranger 141,0 138,3 136,8 138,6 140,8 139,4 138,4 136,0 137,4 138,6 136,0 135,6 135,1
K-N Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor 143,0 141,7 140,9 142,4 143,3 141,9 140,9 141,0 141,2 142,2 138,8 138,4 138,1
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 141,1 139,4 136,2 138,6 141,5 141,6 143,0 141,8 141,8 141,9 140,5 139,9 138,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 142,2 141,1 140,8 142,2 142,6 140,9 139,7 140,0 140,2 141,9 138,0 137,7 137,4
P-S Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag 138,7 137,2 135,9 138,5 139,2 140,0 137,3 136,6 140,9 140,6 135,6 136,1 135,0
Q Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster 140,1 138,4 137,3 140,8 140,9 141,8 137,9 138,0 142,9 142,4 136,3 137,1 135,7
R Enheter för kultur, nöje och fritid 137,7 136,8 133,0 133,1 137,6 138,5 138,1 134,0 137,1 134,2 135,2 136,2 135,3
S Andra serviceföretag 133,5 131,9 129,7 134,3 134,0 135,0 134,6 133,4 134,6 136,0 131,3 131,2 129,7
B-S exkl. O Totalt 139,4 137,1 135,5 138,9 140,2 139,6 137,9 136,3 138,1 138,0 136,2 136,0 135,4

Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
aki@scb.se