Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, augusti 2022. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från augusti 2021, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från augusti 2021, procent
B–S exkl. O Totalt 44 456 ± 300 2,9 45 189 ± 286 3,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 47 159 ± 484 3,5 48 090 ± 476 3,6
C Tillverkningsindustri 48 317 ± 559 2,8 48 539 ± 559 2,8
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 48 299 ± 549 2,8 48 532 ± 551 2,8
25–30+33 Verkstadsindustri 48 994 ± 770 2,6 49 152 ± 768 2,7
D El-, gas- och värmeverk 45 548 ± 782 3,0 46 095 ± 776 2,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 947 ± 1 235 2,6 44 326 ± 1 200 2,8
F Byggindustri 46 426 ± 1 035 2,5 46 836 ± 1 064 2,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 484 ± 909 0,2 42 744 ± 804 0,4
H Transport- och magasineringsföretag 36 727 ± 404 2,8 37 752 ± 441 3,1
I Hotell och restauranger 38 057 ± 939 0,4 38 810 ± 1 468 1,1
J Informations- och kommunikationsföretag 49 395 ± 862 3,1 50 237 ± 900 3,3
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 53 668 ± 986 2,2 54 228 ± 962 2,4
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 42 833 ± 1 793 2,9 44 838 ± 1 341 1,2
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 48 012 ± 1 066 5,5 48 452 ± 1 066 5,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 35 639 ± 1 688 3,4 37 057 ± 1 494 3,3
P Utbildningsväsendet 36 429 ± 584 2,5 36 476 ± 584 2,4
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 40 190 ± 1 184 3,9 41 242 ± 1 135 4,1
R Enheter för kultur, nöje och fritid 36 166 ± 582 1,9 36 632 ± 606 2,6
S Andra serviceföretag 39 591 ± 996 2,1 40 027 ± 843 2,4

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00