Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, maj 2019. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från maj 2018, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från maj 2018, procent
B–S exkl. O Totalt 40 845 ± 259 2,3 41 744 ± 249 2,4
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 005 ± 169 0,1 46 398 ± 182 0,4
C Tillverkningsindustri 45 129 ± 678 2,3 45 535 ± 655 2,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 127 ± 670 2,3 45 545 ± 647 2,3
25–30+33 Verkstadsindustri 45 617 ± 1 045 2,3 46 023 ± 1 000 2,4
D El-, gas- och värmeverk 42 171 ± 376 2,7 43 073 ± 368 2,6
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 898 ± 392 2,0 41 256 ± 394 1,8
F Byggindustri 42 559 ± 1 270 0,5 43 333 ± 947 0,5
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 39 111 ± 860 1,6 40 765 ± 843 2,0
H Transport- och magasineringsföretag 34 727 ± 696 2,3 35 797 ± 692 2,2
I Hotell och restauranger 36 099 ± 441 2,6 36 361 ± 433 2,6
J Informations- och kommunikationsföretag 44 618 ± 760 1,4 45 707 ± 772 1,4
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 49 447 ± 949 6,4 50 179 ± 866 6,6
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 121 ± 1 515 0,7 42 085 ± 1 094 1,0
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 42 526 ± 698 0,2 43 066 ± 698 0,0
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 336 ± 1 249 5,2 34 530 ± 1 239 4,4
P Utbildningsväsendet 32 930 ± 423 3,0 33 044 ± 427 3,0
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 36 585 ± 1 035 3,9 37 820 ± 941 4,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 33 937 ± 600 2,0 34 403 ± 608 1,9
S Andra serviceföretag 36 784 ± 759 2,0 37 342 ± 704 2,5

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30