Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, mars 2019. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från mars 2018, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från mars 2018, procent
B–S exkl. O Totalt 40 429 ± 261 2,5 41 278 ± 259 2,5
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 44 371 ± 167 0,7 45 337 ± 174 0,5
C Tillverkningsindustri 44 686 ± 672 2,5 45 055 ± 655 2,6
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 44 682 ± 664 2,5 45 058 ± 647 2,6
25–30+33 Verkstadsindustri 45 094 ± 998 2,4 45 467 ± 960 2,6
D El-, gas- och värmeverk 41 544 ± 380 2,8 42 324 ± 372 2,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 120 ± 425 2,2 40 450 ± 425 2,2
F Byggindustri 42 108 ± 1 262 1,7 42 825 ± 996 1,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 38 690 ± 911 1,8 40 309 ± 960 2,2
H Transport- och magasineringsföretag 34 361 ± 696 2,2 35 225 ± 696 1,9
I Hotell och restauranger 35 917 ± 466 2,6 36 221 ± 478 2,9
J Informations- och kommunikationsföretag 44 296 ± 717 2,0 45 361 ± 747 1,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 48 638 ± 1 002 5,1 49 260 ± 911 4,7
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 39 613 ± 1 474 1,2 41 363 ± 1 096 1,7
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 41 956 ± 704 0,2 42 616 ± 723 0,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 32 851 ± 1 215 4,5 34 015 ± 1 201 4,0
P Utbildningsväsendet 32 921 ± 400 3,4 33 008 ± 404 3,4
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 36 527 ± 921 4,7 37 490 ± 866 4,2
R Enheter för kultur, nöje och fritid 33 353 ± 690 2,2 33 824 ± 700 2,4
S Andra serviceföretag 36 450 ± 770 2,0 36 916 ± 711 2,4

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30