Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, april 2022. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från april 2021, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från april 2021, procent
B–S exkl. O Totalt 44 109 ± 298 2,2 45 370 ± 290 3,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 47 223 ± 523 2,6 48 395 ± 504 2,9
C Tillverkningsindustri 47 950 ± 588 2,1 48 911 ± 686 3,4
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 938 ± 580 2,1 48 903 ± 676 3,4
25–30+33 Verkstadsindustri 48 484 ± 788 1,8 49 477 ± 974 3,4
D El-, gas- och värmeverk 45 418 ± 739 3,2 46 164 ± 727 3,2
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 674 ± 1 174 1,4 44 086 ± 1 137 1,7
F Byggindustri 45 753 ± 1 160 1,5 46 661 ± 1 305 2,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 387 ± 929 0,2 43 683 ± 815 1,8
H Transport- och magasineringsföretag 36 395 ± 541 0,4 38 085 ± 590 1,8
I Hotell och restauranger 37 297 ± 1 241 0,3 38 570 ± 1 919 1,7
J Informations- och kommunikationsföretag 49 012 ± 825 2,9 50 112 ± 872 3,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 53 611 ± 951 1,7 55 242 ± 1 090 3,8
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 42 349 ± 1 868 1,8 45 914 ± 1 219 2,9
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 47 560 ± 1 023 4,5 48 082 ± 1 025 4,3
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 35 170 ± 1 719 2,2 36 937 ± 1 409 2,6
P Utbildningsväsendet 36 211 ± 545 1,9 36 337 ± 553 1,8
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 39 607 ± 1 125 2,2 40 956 ± 1 119 2,9
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 716 ± 517 0,0 36 500 ± 527 1,3
S Andra serviceföretag 39 601 ± 870 1,8 40 205 ± 690 2,4

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30