Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, mars 2020. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från mars 2019, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från mars 2019, procent
B–S exkl. O Totalt 41 813 ± 257 3,1 42 594 ± 249 2,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 113 ± 700 0,3 46 188 ± 700 0,5
C Tillverkningsindustri 45 540 ± 384 1,8 45 864 ± 386 1,7
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 534 ± 380 1,8 45 868 ± 382 1,7
25–30+33 Verkstadsindustri 46 035 ± 474 2,0 46 330 ± 468 1,8
D El-, gas- och värmeverk 42 162 ± 396 1,2 42 973 ± 392 1,3
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 790 ± 655 1,6 41 170 ± 598 1,7
F Byggindustri 43 406 ± 1 152 2,1 43 957 ± 1 086 1,7
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 40 212 ± 960 3,7 41 550 ± 927 2,7
H Transport- och magasineringsföretag 35 578 ± 1 105 3,2 36 575 ± 1 049 3,6
I Hotell och restauranger 36 314 ± 721 1,1 36 968 ± 1 311 2,1
J Informations- och kommunikationsföretag 45 814 ± 649 3,3 46 689 ± 647 2,9
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 50 382 ± 1 060 2,7 51 287 ± 970 3,3
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 468 ± 1 439 2,0 42 151 ± 1 096 2,3
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 44 223 ± 806 5,0 44 741 ± 811 4,5
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 632 ± 1 160 1,4 34 718 ± 1 121 1,2
P Utbildningsväsendet 34 087 ± 451 3,5 34 194 ± 457 3,6
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 37 854 ± 1 149 4,1 38 916 ± 1 078 4,4
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 042 ± 721 3,9 35 792 ± 662 4,6
S Andra serviceföretag 37 407 ± 612 2,4 37 719 ± 615 1,9

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30