Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor

Exklusive och inklusive rörliga tillägg, september 2021. Kronor

SNI Näringsgren Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från september 2020, procent Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] Förändring från september 2020, procent
B–S exkl. O Totalt 43 411 ± 278 2,8 44 177 ± 261 3,1
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 923 ± 470 1,6 46 864 ± 470 1,4
C Tillverkningsindustri 47 096 ± 480 2,7 47 379 ± 482 2,9
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 077 ± 472 2,7 47 371 ± 474 2,8
25–30+33 Verkstadsindustri 47 778 ± 566 2,8 47 968 ± 566 2,9
D El-, gas- och värmeverk 44 371 ± 662 4,1 44 963 ± 661 3,9
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 077 ± 1 088 5,9 43 489 ± 1 082 4,9
F Byggindustri 45 732 ± 1 425 4,6 46 101 ± 1 397 3,8
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 787 ± 935 3,3 42 988 ± 843 3,2
H Transport- och magasineringsföretag 36 079 ± 743 1,6 37 000 ± 639 1,8
I Hotell och restauranger 37 809 ± 1 211 1,6 38 364 ± 1 746 2,0
J Informations- och kommunikationsföretag 48 052 ± 633 3,7 48 783 ± 635 4,0
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 52 559 ± 1 139 3,0 53 094 ± 1 088 3,2
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 969 ± 1 852 2,3 45 197 ± 1 252 5,1
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 45 746 ± 821 3,0 46 300 ± 827 3,2
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 667 ± 1 731 2,2 36 254 ± 1 539 4,0
P Utbildningsväsendet 35 803 ± 594 2,9 35 937 ± 586 2,9
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 784 ± 998 1,2 39 828 ± 955 1,3
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 617 ± 539 0,1 35 956 ± 541 ‑0,1
S Andra serviceföretag 38 828 ± 776 3,1 39 261 ± 700 3,5

1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30