Till innehåll på sidan

Antal sysselsatta fördelat på myndighet, statlig sektor

Juli 2021

Myndighet Kvinnor Män Totalt
  Heltid Deltid Heltid Deltid  
Totalt 118 456 19 835 110 736 13 301 262 328
Helstatlig verksamhet 118 399 19 809 110 695 13 291 262 194
Civilförvaltningen 112 073 19 536 90 021 12 773 234 403
Justitiedepartementet 29 950 2 890 30 323 1 946 65 109
Polisväsendet 14 415 1 367 17 671 966 34 419
Domstolsväsendet 4 274 401 1 922 100 6 697
Kriminalvården 5 816 655 6 635 547 13 653
Migrationsverket 2 557 225 1 814 128 4 724
Utrikesdepartementet .. .. .. .. 2 297
Försvarsdepartementet .. .. .. .. 123
Socialdepartementet 13 280 2 142 6 448 1 315 23 185
Försäkringskassan 8 325 1 094 3 170 222 12 811
Finansdepartementet 17 002 1 846 11 208 686 30 742
Skatteverket 6 028 554 3 366 151 10 099
Länsstyrelserna 3 813 589 2 127 258 6 787
Kronofogdemyndigheten 1 323 105 702 15 2 145
Tullverket 977 89 1 063 38 2 167
Utbildningsdepartementet 29 980 9 798 24 877 7 259 71 914
Universitet och högskolor 26 788 9 411 23 432 7 090 66 721
Kulturdepartementet 1 377 435 950 232 2 994
Näringsdepartementet 5 144 1 008 3 644 502 10 298
Skogsstyrelsen 296 57 390 71 814
Lantbruksuniversitetet 1 714 418 1 415 285 3 832
Miljödepartementet 1 314 137 1 001 98 2 550
Arbetsmarknadsdepartementet 7 132 627 3 995 146 11 900
Arbetsförmedlingen 6 311 575 3 547 126 10 559
Infrastrukturdepartementet 5 433 562 6 744 552 13 291
Trafikverket 3 664 397 5 249 436 9 746
Försvaret 5 743 235 20 284 495 26 757
Riksdagens Verk 583 38 390 23 1 034
Övr. statl. löneregl. verksamhet 57 26 41 10 134

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30