Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2020

Kronor

        Månadslön
SSYK Yrke Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 629 800 26 700 30 700 35 900 32 000
    Män 198 400 26 400 30 700 36 900 32 600
    Totalt 828 100 26 700 30 700 36 000 32 200
1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet nivå 2 Kvinnor 800 46 800 52 600 58 500 52 900
    Män 1 400 42 800 48 000 54 300 48 900
    Totalt 2 200 43 900 49 900 56 000 50 300
1412 Rektorer, nivå 2 Kvinnor 6 200 48 200 51 900 55 500 52 300
    Män 2 400 49 500 53 000 56 700 53 600
    Totalt 8 600 48 500 52 100 55 900 52 700
1422 Förskolechefer, nivå 2 Kvinnor 2 500 44 800 48 100 51 500 48 400
    Män 150 43 600 48 100 52 300 48 400
    Totalt 2 700 44 800 48 100 51 500 48 400
1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 Kvinnor 2 000 45 600 48 400 51 500 48 900
    Män 450 44 800 47 800 51 500 48 100
    Totalt 2 400 45 500 48 300 51 500 48 700
1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 Kvinnor 6 700 41 800 44 800 47 900 44 900
    Män 1 000 41 300 44 100 46 500 44 200
    Totalt 7 700 41 700 44 700 47 700 44 800
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Kvinnor 2 600 38 800 44 000 49 000 44 300
    Män 1 800 39 000 44 800 50 200 45 400
    Totalt 4 300 38 900 44 200 49 500 44 800
2163 Planeringsarkitekter m.fl. Kvinnor 1 500 37 200 41 400 46 300 42 200
    Män 960 36 100 41 000 46 000 42 000
    Totalt 2 500 36 900 41 300 46 100 42 100
2182 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Kvinnor 2 000 33 200 35 500 37 700 35 700
    Män 890 33 900 35 900 38 200 36 100
    Totalt 2 900 33 400 35 600 37 900 35 800
2221 Grundutbildade sjuksköterskor Kvinnor 2 600 34 900 38 000 41 800 38 700
    Män 320 35 000 38 600 43 100 39 500
    Totalt 3 000 35 000 38 000 41 900 38 800
2227 Geriatriksjuksköterskor Kvinnor 7 100 35 400 38 100 41 200 38 700
    Män 780 35 800 39 100 42 900 39 700
    Totalt 7 900 35 400 38 200 41 300 38 800
2233 Skolsköterskor Kvinnor 3 200 37 600 39 100 41 000 39 500
    Män 40 36 500 38 500 41 000 39 000
    Totalt 3 200 37 600 39 100 41 000 39 500
2272 Sjukgymnaster Kvinnor 1 600 32 900 34 800 36 600 34 700
    Män 450 32 000 34 400 36 500 34 300
    Totalt 2 100 32 600 34 700 36 600 34 600
2273 Arbetsterapeuter Kvinnor 3 000 32 100 34 200 36 000 34 100
    Män 230 30 800 33 000 35 200 33 100
    Totalt 3 200 32 000 34 100 36 000 34 100
2320 Lärare i yrkesämnen Kvinnor 3 100 35 800 38 400 40 900 38 300
    Män 4 100 35 300 38 000 40 700 38 100
    Totalt 7 300 35 500 38 200 40 800 38 200
2330 Gymnasielärare Kvinnor 11 900 36 400 39 300 42 200 39 300
    Män 8 400 36 000 39 000 42 200 39 000
    Totalt 20 300 36 200 39 100 42 200 39 100
2341 Grundskollärare Kvinnor 66 900 32 900 36 700 40 200 36 400
    Män 22 600 30 600 35 900 39 800 35 200
    Totalt 89 500 32 500 36 500 40 100 36 100
2342 Fritidspedagoger Kvinnor 9 900 28 500 32 000 34 700 31 200
    Män 4 300 26 000 31 000 34 000 30 100
    Totalt 14 200 27 600 31 800 34 500 30 900
2343 Förskollärare Kvinnor 51 400 30 400 32 600 35 100 32 400
    Män 2 200 29 000 31 900 34 500 31 100
    Totalt 53 600 30 400 32 600 35 100 32 400
2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl. Kvinnor 9 600 39 200 41 500 44 000 41 600
    Män 870 37 900 40 600 43 400 40 600
    Totalt 10 500 39 100 41 500 44 000 41 500
2352 Studie- och yrkesvägledare Kvinnor 2 200 33 100 35 600 37 800 35 500
    Män 430 32 000 35 000 37 500 34 700
    Totalt 2 700 33 000 35 500 37 700 35 400
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 9 300 26 700 32 000 35 600 31 400
    Män 5 200 27 300 31 400 34 100 30 800
    Totalt 14 500 27 000 31 700 35 000 31 200
2412 Controller Kvinnor 3 000 36 500 40 100 44 400 40 800
    Män 1 200 37 500 41 400 46 600 42 600
    Totalt 4 200 36 800 40 500 45 000 41 300
2421 Lednings- och organisationsutvecklare Kvinnor 4 800 37 700 42 000 46 300 42 500
    Män 1 900 38 600 43 400 48 500 44 500
    Totalt 6 700 38 000 42 300 47 000 43 000
2422 Planerare och utredare m.fl. Kvinnor 10 000 32 100 35 700 40 200 36 700
    Män 3 800 33 000 37 200 43 000 38 600
    Totalt 13 700 32 400 36 000 41 000 37 200
2423 Personal- och HR-specialister Kvinnor 2 800 35 200 39 000 43 000 39 400
    Män 500 35 800 39 700 44 400 40 400
    Totalt 3 300 35 300 39 000 43 200 39 600
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Kvinnor 1 800 34 000 37 600 41 200 38 000
    Män 630 34 000 37 300 41 300 37 900
    Totalt 2 400 34 000 37 500 41 200 38 000
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Kvinnor 1 300 35 500 39 000 43 700 40 000
    Män 1 700 36 200 40 900 46 400 41 800
    Totalt 3 000 35 900 40 000 45 200 41 000
2622 Bibliotekarier och arkivarier Kvinnor 3 600 30 500 32 300 34 300 32 600
    Män 860 30 200 32 000 34 300 32 400
    Totalt 4 500 30 500 32 300 34 300 32 500
2661 Socialsekreterare Kvinnor 17 200 32 900 35 600 38 700 36 000
    Män 2 800 32 300 35 000 38 000 35 400
    Totalt 20 000 32 800 35 500 38 600 35 900
2662 Kuratorer Kvinnor 3 700 34 100 36 100 38 200 36 200
    Män 600 33 700 36 000 38 500 36 100
    Totalt 4 400 34 000 36 100 38 200 36 200
2663 Biståndsbedömare m.fl. Kvinnor 4 600 32 000 34 300 36 700 34 400
    Män 450 31 600 34 000 36 400 34 200
    Totalt 5 000 32 000 34 300 36 700 34 400
2669 Övriga yrken inom socialt arbete Kvinnor 3 700 30 500 32 700 35 100 32 800
    Män 1 800 29 500 32 000 34 500 31 800
    Totalt 5 400 30 100 32 500 35 000 32 400
3112 Ingejörer och tekniker inom bygg och anläggning Kvinnor 1 300 36 500 40 500 45 100 41 500
    Män 2 200 37 500 42 000 46 500 42 500
    Totalt 3 500 37 000 41 400 46 000 42 100
3343 Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. Kvinnor 3 000 28 900 31 000 33 600 31 600
    Män 440 28 200 31 000 35 200 32 300
    Totalt 3 500 28 800 31 000 33 700 31 700
3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. Kvinnor 900 34 800 37 500 40 500 38 000
    Män 1 300 35 700 39 000 43 300 39 900
    Totalt 2 200 35 200 38 300 42 100 39 200
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Kvinnor 4 700 29 500 31 600 34 000 31 800
    Män 2 400 29 200 31 600 34 100 31 800
    Totalt 7 000 29 400 31 600 34 000 31 800
3422 Idrottstränare och instruktörer m.fl. Kvinnor 1 200 24 400 26 600 28 700 27 200
    Män 810 24 300 26 400 28 500 26 800
    Totalt 2 000 24 400 26 500 28 600 27 000
3423 Fritidsledare m.fl. Kvinnor 4 500 25 500 27 900 30 200 28 000
    Män 4 400 25 600 27 900 30 300 28 000
    Totalt 8 900 25 600 27 900 30 300 28 000
3511 Drifttekniker, IT Kvinnor 410 29 800 32 500 36 000 33 200
    Män 2 500 29 700 32 600 36 400 33 300
    Totalt 2 900 29 700 32 600 36 400 33 300
4111 Ekonomiassistenter m.fl. Kvinnor 1 900 29 000 30 400 32 100 30 700
    Män 170 28 300 29 800 31 700 30 100
    Totalt 2 100 28 900 30 400 32 100 30 600
4112 Löne- och personaladministratörer Kvinnor 3 000 28 700 30 200 32 100 30 500
    Män 200 28 100 29 700 32 000 30 200
    Totalt 3 200 28 700 30 200 32 100 30 500
4116 Skolassistenter m.fl. Kvinnor 4 500 28 700 30 300 32 200 30 700
    Män 320 27 800 30 100 32 900 30 900
    Totalt 4 900 28 700 30 300 32 300 30 700
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 9 200 28 200 30 000 32 000 30 300
    Män 1 800 26 800 29 500 32 600 30 100
    Totalt 11 000 28 000 30 000 32 000 30 300
4410 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor 1 600 24 800 27 000 28 600 26 700
    Män 410 24 000 26 200 28 200 26 100
    Totalt 2 100 24 700 26 900 28 500 26 600
5120 Kockar och kallskänkor Kvinnor 11 500 26 200 27 400 28 800 27 500
    Män 3 400 26 300 27 900 29 700 28 100
    Totalt 14 900 26 200 27 500 29 000 27 700
5152 Fastighetsskötare Kvinnor 710 24 700 27 100 29 000 26 800
    Män 7 500 25 900 27 800 29 700 27 800
    Totalt 8 200 25 800 27 700 29 700 27 700
5311 Barnskötare Kvinnor 59 700 22 600 24 800 27 000 24 900
    Män 6 300 21 300 23 200 25 700 23 700
    Totalt 66 000 22 500 24 700 26 900 24 800
5312 Elevassistenter m.fl. Kvinnor 19 200 23 300 25 600 27 600 25 700
    Män 11 200 22 700 24 900 27 100 25 200
    Totalt 30 400 23 000 25 400 27 500 25 500
5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende Kvinnor 95 300 27 500 29 600 31 700 29 800
    Män 10 900 26 600 28 500 30 900 28 900
    Totalt 106 100 27 400 29 500 31 600 29 700
5330 Vårdbiträden Kvinnor 41 200 23 500 25 500 28 000 25 900
    Män 17 400 23 400 25 200 27 500 25 600
    Totalt 58 500 23 500 25 400 27 800 25 800
5341 Skötare Kvinnor 3 900 27 600 29 300 31 500 29 600
    Män 1 700 27 300 29 500 31 900 29 700
    Totalt 5 600 27 500 29 400 31 600 29 600
5342 Vårdare, boendestödjare Kvinnor 43 100 26 900 29 200 31 700 29 300
    Män 14 700 26 300 28 600 31 100 28 800
    Totalt 57 800 26 800 29 000 31 600 29 200
5343 Personliga assistenter Kvinnor 11 500 26 600 29 300 32 000 29 300
    Män 3 600 26 300 28 900 31 400 28 800
    Totalt 15 100 26 500 29 200 31 900 29 200
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal Kvinnor 2 400 23 900 26 800 29 300 26 900
    Män 820 23 000 25 100 28 300 25 800
    Totalt 3 200 23 600 26 400 29 100 26 600
5411 Brandmän Kvinnor 280 29 800 31 200 32 700 31 500
    Män 4 900 31 000 32 900 35 100 33 400
    Totalt 5 100 31 000 32 700 34 800 33 300
6113 Trädgårdsanläggare m.fl. Kvinnor 790 25 700 27 200 29 000 27 500
    Män 2 100 25 300 27 200 29 400 27 500
    Totalt 2 900 25 500 27 200 29 200 27 500
7114 Anläggningsarbetare Kvinnor 150 24 600 27 300 29 000 27 000
    Män 2 300 27 900 30 100 33 000 30 500
    Totalt 2 400 27 700 30 000 32 700 30 300
8191 Drifttekniker vid värme- och vattenverk Kvinnor 370 29 000 31 500 34 500 32 000
    Män 3 400 30 000 32 700 35 600 33 000
    Totalt 3 800 29 900 32 600 35 500 32 900
9111 Städare Kvinnor 11 100 23 100 24 600 25 800 24 500
    Män 1 800 22 100 23 600 25 100 23 700
    Totalt 12 900 22 900 24 500 25 800 24 400
9412 Restaurang- och köksbiträden m.fl. Kvinnor 11 100 23 100 24 600 25 900 24 500
    Män 1 600 21 900 23 500 25 100 23 700
    Totalt 12 700 22 900 24 500 25 900 24 400

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de kommunalanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?