Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön efter yrke, 2021

Kronor

        Månadslön
SSYK Yrke Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
  Samtliga Kvinnor 199 800 29 700 34 900 41 700 38 300
    Män 58 700 31 200 39 000 52 000 46 600
    Totalt 258 500 30 000 35 600 43 600 40 200
1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård nivå 2 Kvinnor 5 300 46 000 49 500 53 500 51 900
    Män 1 200 47 200 52 200 76 700 62 700
    Totalt 6 500 46 200 49 900 54 700 53 800
2211 Specialistläkare Kvinnor 9 100 75 500 82 400 89 000 83 000
    Män 9 000 78 400 85 600 94 000 87 100
    Totalt 18 100 76 900 83 800 91 400 85 000
2212 ST-läkare Kvinnor 4 500 46 800 49 500 53 700 51 300
    Män 3 600 47 200 50 300 55 400 52 100
    Totalt 8 100 47 000 49 900 54 500 51 700
2219 Övriga läkare Kvinnor 1 500 33 000 38 400 45 300 39 700
    Män 1 400 33 600 40 000 46 500 41 100
    Totalt 2 900 33 300 39 500 46 000 40 400
2221 Grundutbildade sjuksköterskor Kvinnor 28 700 32 300 35 700 39 900 36 600
    Män 4 100 32 500 36 100 40 700 37 100
    Totalt 32 800 32 300 35 700 40 000 36 700
2222 Barnmorskor Kvinnor 4 700 38 300 41 400 45 900 42 700
    Män 10 37 900 41 500 45 000 43 400
    Totalt 4 700 38 300 41 400 45 900 42 700
2223 Anestesisjuksköterskor Kvinnor 2 000 38 700 42 600 46 700 43 100
    Män 810 38 100 41 800 45 800 42 400
    Totalt 2 800 38 500 42 400 46 400 42 900
2224 Distriktssköterskor Kvinnor 3 800 37 900 39 900 42 000 40 300
    Män 90 38 000 40 300 42 200 40 600
    Totalt 3 900 37 900 39 900 42 000 40 300
2225 Psykiatrisjuksköterskor Kvinnor 2 100 37 500 40 300 43 300 40 700
    Män 540 38 400 41 700 45 200 42 200
    Totalt 2 700 37 700 40 500 43 700 41 000
2228 Intensivvårdssjuksköterskor Kvinnor 2 500 39 800 43 700 48 100 44 300
    Män 450 39 200 43 500 47 500 44 200
    Totalt 2 900 39 700 43 600 48 000 44 200
2232 Barnsjuksköterskor Kvinnor 2 800 37 800 40 100 43 800 41 300
    Män 80 38 900 41 400 44 700 41 800
    Totalt 2 900 37 800 40 100 43 800 41 300
2235 Röntgensjuksköterskor Kvinnor 1 900 32 400 36 100 40 400 36 800
    Män 530 32 500 36 400 40 600 37 100
    Totalt 2 500 32 500 36 200 40 400 36 900
2239 Övriga specialistsjuksköterskor Kvinnor 5 500 36 700 39 500 42 700 39 900
    Män 450 37 300 40 300 43 200 40 500
    Totalt 5 900 36 700 39 600 42 800 40 000
2241 Psykologer Kvinnor 3 400 38 000 41 300 45 500 41 500
    Män 1 100 37 700 41 000 45 100 41 200
    Totalt 4 500 38 000 41 200 45 400 41 400
2260 Tandläkare Kvinnor 1 600 38 900 47 200 61 800 51 000
    Män 790 39 100 47 700 66 300 53 400
    Totalt 2 400 39 000 47 400 63 100 51 800
2272 Sjukgymnaster Kvinnor 4 200 30 500 33 600 36 500 33 800
    Män 1 100 29 300 31 900 35 400 32 700
    Totalt 5 300 30 200 33 300 36 300 33 600
2273 Arbetsterapeuter Kvinnor 3 400 30 800 33 700 36 000 33 600
    Män 250 29 700 31 700 34 300 32 100
    Totalt 3 600 30 600 33 500 35 900 33 500
2421 Lednings-och organisationsutvecklare Kvinnor 1 800 40 800 45 000 50 200 46 700
    Män 780 42 200 47 300 53 800 50 400
    Totalt 2 600 41 100 45 900 51 300 47 900
2422 Planerare och utredare Kvinnor 4 700 37 000 41 900 47 700 43 400
    Män 1 900 38 500 44 400 51 800 46 800
    Totalt 6 600 37 400 42 600 48 800 44 400
2511 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. Kvinnor 1 200 36 300 41 000 46 200 41 800
    Män 1 400 38 900 44 200 50 000 45 200
    Totalt 2 600 37 600 42 700 48 100 43 600
2662 Kuratorer Kvinnor 3 600 34 000 36 000 38 000 36 000
    Män 450 33 300 35 700 38 000 35 800
    Totalt 4 100 34 000 36 000 38 000 36 000
3212 Biomedicinska analytiker m.fl. Kvinnor 5 300 30 400 34 000 38 000 34 500
    Män 970 28 800 32 100 36 100 32 900
    Totalt 6 300 30 100 33 700 37 700 34 200
4117 Medicinska sekreterare, Vårdadministratörer m.fl. Kvinnor 13 800 26 300 28 200 30 100 28 500
    Män 340 23 500 25 500 28 000 26 100
    Totalt 14 100 26 200 28 100 30 000 28 400
4119 Övrig kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 4 800 26 200 29 100 32 300 29 400
    Män 1 000 24 800 28 200 31 800 28 700
    Totalt 5 900 26 000 29 000 32 200 29 300
5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning Kvinnor 28 600 27 800 30 300 33 200 30 700
    Män 3 300 27 100 29 800 32 800 30 100
    Totalt 31 900 27 700 30 200 33 100 30 600
5324 Undersköterskor, mottagning Kvinnor 5 000 27 200 29 100 30 400 28 900
    Män 250 25 400 28 500 30 700 28 400
    Totalt 5 200 27 200 29 000 30 500 28 900
5341 Skötare Kvinnor 4 800 27 900 30 400 33 300 30 800
    Män 3 600 28 500 31 100 33 900 31 300
    Totalt 8 400 28 200 30 700 33 500 31 000
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal Kvinnor 2 600 23 300 25 700 28 500 26 200
    Män 1 600 23 200 25 500 29 000 26 300
    Totalt 4 200 23 300 25 600 28 700 26 200
5350 Tandsköterskor Kvinnor 4 300 25 400 28 200 30 500 28 500
    Män 40 23 400 24 300 26 000 25 600
    Totalt 4 300 25 300 28 200 30 500 28 500
9111 Städare Kvinnor 3 100 23 700 25 400 26 900 25 400
    Män 900 23 100 24 500 26 200 24 800
    Totalt 4 000 23 600 25 200 26 800 25 200

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25 %, 50 % respektive 75 % av de landstingsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1 000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?