Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 1 2022, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Utbetalande sektor Lönesumma, miljoner kr Årlig förändring i procent Arbetsgivaravgift, miljoner kr Årlig förändring i procent Preliminär A-skatt, miljoner kr Årlig förändring i procent
Totalt 518 228 5,8 157 153 5,4 .. ..  
Näringslivet 366 157 7,2 110 888 7,0 109 834 7,9  
Statlig 33 392 4,7 10 232 4,2 .. ..  
Kommunal 76 233 1,7 23 218 1,4 .. ..  
Regioner 32 687 1,0 9 894 0,5 .. ..  
Offentlig förvaltning 142 312 2,2 43 344 1,8 .. ..  
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 9 676 4,7 2 905 4,0 .. ..  
Utlandet 82 .. 16 .. .. ..  

.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.

Kommentarer

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se