Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 3 2019, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år

Utbetalande sektorLönesumma, miljoner krÅrlig förändring i procentArbetsgivaravgift, miljoner krÅrlig förändring i procentPreliminär A-skatt, miljoner krÅrlig förändring i procent
Totalt
480 307 3,7 148 031 3,0 .. ..
Näringslivet
333 801 3,7 102 843 3,0 98 050 3,8
Statlig
30 480 5,4 9 457 5,0 .. ..
Kommunal
75 543 3,0 23 328 2,2 .. ..
Landsting
30 423 4,6 9 355 3,9 .. ..
Offentlig förvaltning
136 447 3,9 42 140 3,2 .. ..
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer
9 987 1,9 3 034 0,6 .. ..
Utlandet
72 .. 14 .. .. ..

.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar framförallt statistiken för statlig förvaltning som publiceras från och med januari 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-11-21

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se