Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt fördelade på sektorer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt efter sektor, kvartal 4 2022, årlig förändring i procent visar utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Utbetalande sektor Lönesumma, miljoner kr Årlig förändring i procent Arbetsgivaravgift, miljoner kr Årlig förändring i procent Preliminär A-skatt, miljoner kr Årlig förändring i procent
Totalt 544 179 6,2 164 628 6,1 .. ..
Näringslivet 385 876 6,8 116 365 6,7 112 558 6,0
Statlig 35 262 6,1 10 859 6,0 .. ..
Kommunal 78 582 4,3 23 961 4,1 .. ..
Regioner 33 450 5,0 10 180 4,9 .. ..
Offentlig förvaltning 147 294 4,9 45 000 4,7 .. ..
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer 10 922 4,9 3 246 4,8 .. ..
Utlandet 87 .. 17 .. .. ..

.. På grund av nya arbetsgivardeklarationer som infördes från och med januari 2019 kan inte preliminär A-skatt redovisas för vissa sektorer.

Kommentarer

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning.

Detta påverkar framförallt statistiken för statlig förvaltning som publiceras från och med januari 2019.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-24

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se