Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Nästa publicering: 2019-02-21

Statistiken visar utvecklingen av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Varje kvartal publiceras statistiken som bygger på arbetsgivardeklarationer från företag. Statistiken finns bland annat per sektor och näringsgren.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-22
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2016 SM 2016-11-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2016 SM 2016-08-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2016 SM 2016-05-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2015 SM 2016-02-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2015 SM 2015-11-19
Bakgrundsfakta för LAPS Rapport 2015-10-05
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2015 SM 2015-08-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2015 SM 2015-05-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2014 SM 2015-02-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2014 SM 2014-11-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2014 SM 2014-08-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2014 SM 2014-05-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2013 SM 2014-02-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2013 SM 2013-11-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2013 SM 2013-05-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2012 SM 2013-02-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2012 SM 2012-11-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2012 SM 2012-05-15
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2011 SM 2012-02-14
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2011 SM 2011-11-16
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2011 SM 2011-05-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2010 SM 2011-02-15
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-16
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-16
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2008. Korrigerad version 2009-03-03 SM 2009-02-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2008 SM 2008-11-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2008 SM 2008-08-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2008 SM 2008-05-13
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2007 SM 2008-02-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-13
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-15
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-13
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-14
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2006 SM 2006-08-22
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2006 SM 2006-05-16
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2005 SM 2006-02-14
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-15
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-25
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2005 SM 2005-05-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2004 SM 2005-02-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-18
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-26
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2004 SM 2004-05-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2003 SM 2004-02-19
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-20
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-28
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2003 SM 2003-05-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2002 SM 2003-02-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2002 SM 2002-11-25
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2002 SM 2002-08-29
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2002 SM 2002-06-03
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2001 SM 2002-03-01
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2001 SM 2001-11-27
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2001 SM 2001-09-17
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2001 SM 2001-06-19

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0206