Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-19

Statistiken visar utvecklingen av lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt. Varje kvartal publiceras statistiken som bygger på arbetsgivardeklarationer från företag. Statistiken finns bland annat per sektor och näringsgren.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-21
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-22
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-23
Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-22
Bakgrundsfakta för LAPS Rapport 2015-10-05

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
lsum@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am0206