Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen

  2019K2 2019K3 2019K4 2020K1 2020K2 2020K3 2020K4 2021K1 2021K2
Bytesbalans 64,0 87,4 53,9 77,9 64,8 72,2 69,0 74,5 80,3
Handelsbalans 54,1 47,2 43,1 77,1 46,7 49,1 60,6 67,2 68,3
Tjänstebalans 15,3 8,0 6,6 ‑6,8 ‑4,9 ‑2,7 12,7 3,3 1,9
Primärinkomst 4,5 53,3 36,1 40,6 47,3 43,3 24,8 43,5 31,3
Sekundärinkomst ‑10,1 ‑21,1 ‑31,9 ‑33,0 ‑24,3 ‑17,5 ‑29,1 ‑39,6 ‑21,3
Kapitalbalans 0,5 0,1 ‑0,5 0,5 1,0 0,5 0,7 2,0 1,7
Finansiell balans 60,2 125,8 97,1 61,9 88,9 ‑24,6 96,3 103,3 170,6
Direktinvesteringar 49,4 27,3 ‑47,2 29,4 14,3 ‑33,6 0,7 ‑17,4 ‑42,1
Portföljinvesteringar 42,9 10,2 64,7 ‑103,1 36,0 54,0 114,7 160,6 78,7
Finansiella derivat 23,5 5,6 10,7 15,8 ‑20,2 ‑49,1 ‑35,7 ‑34,0 ‑16,8
Övriga investeringar ‑35,7 116,2 89,0 121,0 59,5 ‑0,1 12,8 10,6 133,5
Valutareserv ‑19,9 ‑33,6 ‑20,0 ‑1,1 ‑0,7 4,1 3,8 ‑16,5 17,3
Restpost ‑4,3 38,3 43,7 ‑16,4 23,1 ‑97,3 26,6 26,8 88,6

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-03

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se