Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen

  2020K1 2020K2 2020K3 2020K4 2021K1 2021K2 2021K3 2021K4 2022K1
Bytesbalans 73,3 70,2 76,3 77,0 76,8 78,3 64,8 70,3 57,5
Handelsbalans 65,7 36,2 40,3 56,7 59,5 59,5 43,6 50,8 52,4
Tjänstebalans ‑3,5 4,4 5,7 20,5 6,0 6,9 ‑2,3 10,0 ‑5,7
Primärinkomst 44,7 54,4 48,6 28,8 48,7 32,7 44,9 30,8 43,1
Sekundärinkomst ‑33,6 ‑24,9 ‑18,3 ‑28,9 ‑37,5 ‑20,8 ‑21,5 ‑21,4 ‑32,4
Kapitalbalans 0,5 1,1 0,5 0,7 2,0 2,1 0,4 4,2 2,4
Finansiell balans 64,8 86,6 ‑43,9 77,0 99,0 211,6 51,2 ‑27,3 157,4
Direktinvesteringar 30,3 8,5 ‑21,5 27,5 ‑35,8 ‑42,9 ‑4,2 48,2 119,6
Portföljinvesteringar ‑102,1 39,2 56,1 116,8 173,3 140,4 ‑33,4 277,1 ‑147,1
Finansiella derivat 15,8 ‑20,2 ‑49,1 ‑35,7 ‑34,0 ‑16,2 ‑10,7 ‑21,4 51,3
Övriga investeringar 121,9 59,8 ‑33,6 ‑35,3 11,9 112,9 49,4 ‑331,7 143,7
Valutareserv ‑1,1 ‑0,7 4,1 3,8 ‑16,4 17,3 50,1 0,5 ‑10,2
Restpost ‑9,1 15,4 ‑120,7 ‑0,7 20,2 131,2 ‑14,0 ‑101,8 97,6

Nya källor har använts till sammanställningen av Sveriges betalningsbalans för transaktioner i portföljinvesteringar samt för räntebärande värdepapper i valutareserven från och med första kvartalet 2021. Detta påverkar jämförelsen mot föregående perioder. För ytterligare information se dokument Nya källor för värdepapperstatistik under Fördjupad information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se