Till innehåll på sidan

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden

Småhusbarometern - Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

  Antal köp senaste period[1] Medelpris senaste period (tkr)[1] K/T-tal senaste period[1] K/T-tal före-gående period[2] K/T-tal föregående år[3] Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 10 006 3 599 1,82 1,91 1,86 ‑5 ‑2
Län              
Stockholm 1 343 6 403 1,68 1,82 1,78 ‑8 ‑5
Uppsala 383 3 869 1,77 1,87 1,79 ‑5 ‑1
Södermanland 305 3 553 1,85 1,89 1,86 ‑2 ‑1
Östergötland 436 3 523 1,76 1,90 1,83 ‑7 ‑4
Jönköping 379 2 706 1,82 1,86 1,79 ‑2 +2
Kronoberg 211 2 307 1,90 1,95 1,98 ‑3 ‑4
Kalmar 325 2 212 1,90 1,99 1,91 ‑5 0
Gotland 62 3 894 1,87 2,03 2,01 ‑8 ‑7
Blekinge 214 2 372 1,78 1,90 1,86 ‑6 ‑4
Skåne 1 419 3 884 1,83 1,94 1,92 ‑6 ‑5
Halland 382 4 225 1,76 1,85 1,81 ‑5 ‑3
Västra Götaland 1 579 3 953 1,75 1,83 1,78 ‑4 ‑2
Värmland 394 2 274 1,97 1,99 1,92 ‑1 +3
Örebro 346 2 450 1,85 1,97 1,90 ‑6 ‑3
Västmanland 329 3 075 1,77 1,86 1,91 ‑5 ‑7
Dalarna 345 2 356 1,85 1,93 1,91 ‑4 ‑3
Gävleborg 381 2 226 1,90 2,02 1,92 ‑6 ‑1
Västernorrland 344 1 823 1,95 2,00 1,91 ‑2 +2
Jämtland 143 2 203 2,08 2,13 2,00 ‑3 +4
Västerbotten 332 2 682 2,06 2,15 2,02 ‑4 +2
Norrbotten 354 2 031 1,89 1,91 1,83 ‑1 +3
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 1 343 6 403 1,68 1,82 1,78 ‑8 ‑5
Stor-Göteborg 863 5 590 1,69 1,77 1,75 ‑5 ‑3
Stor-Malmö 608 4 981 1,78 1,86 1,86 ‑4 ‑4
Kommun              
0123 - Järfälla 48 5 989 1,67 1,82 1,78 ‑8 ‑6
0126 - Huddinge 96 6 305 1,71 1,82 1,81 ‑6 ‑5
0127 - Botkyrka 70 5 055 1,60 1,80 1,70 ‑11 ‑6
0136 - Haninge 82 5 495 1,76 1,81 1,76 ‑3 0
0160 - Täby 61 7 954 1,63 1,88 1,83 ‑13 ‑11
0163 - Sollentuna 59 7 816 1,61 1,78 1,66 ‑10 ‑3
0180 - Stockholm 170 7 474 1,59 1,77 1,70 ‑10 ‑7
0181 - Södertälje 43 4 704 1,70 1,69 1,77 +1 ‑4
0182 - Nacka 70 8 871 1,74 1,93 1,87 ‑10 ‑7
0188 - Norrtälje 101 3 266 1,76 1,88 1,80 ‑6 ‑2
0380 - Uppsala 145 4 974 1,72 1,76 1,76 ‑2 ‑2
0480 - Nyköping 61 3 965 1,86 1,87 1,82 ‑1 +2
0484 - Eskilstuna 72 3 705 1,85 1,83 1,77 +1 +5
0580 - Linköping 114 4 681 1,73 1,85 1,80 ‑7 ‑4
0581 - Norrköping 133 3 921 1,69 1,79 1,69 ‑6 0
0680 - Jönköping 104 4 282 1,61 1,73 1,66 ‑7 ‑3
0780 - Växjö 72 3 458 1,82 1,80 1,78 +1 +2
0880 - Kalmar 66 3 497 1,77 1,88 1,91 ‑6 ‑7
0980 - Gotland 62 3 894 1,87 2,03 2,01 ‑8 ‑7
1080 - Karlskrona 85 2 920 1,78 1,91 1,86 ‑6 ‑4
1280 - Malmö 153 5 941 1,71 1,78 1,74 ‑4 ‑2
1281 - Lund 71 5 681 1,67 1,81 1,90 ‑8 ‑12
1283 - Helsingborg 108 5 194 1,75 1,85 1,80 ‑6 ‑3
1290 - Kristianstad 85 2 438 1,85 1,90 1,92 ‑2 ‑4
1293 - Hässleholm 84 1 834 1,83 2,06 1,98 ‑11 ‑7
1380 - Halmstad 97 3 903 1,65 1,75 1,83 ‑6 ‑9
1383 - Varberg 59 4 595 1,82 1,77 1,70 +3 +7
1384 - Kungsbacka 109 5 985 1,75 1,86 1,81 ‑6 ‑4
1480 - Göteborg 261 6 774 1,63 1,71 1,68 ‑5 ‑4
1481 - Mölndal 46 5 729 1,61 1,81 1,78 ‑11 ‑9
1485 - Uddevalla 45 4 232 1,70 1,76 1,68 ‑4 +1
1488 - Trollhättan 42 3 064 1,59 1,79 1,79 ‑11 ‑11
1490 - Borås 101 3 317 1,72 1,85 1,70 ‑7 +1
1496 - Skövde 47 3 613 1,77 1,80 1,78 ‑1 ‑1
1780 - Karlstad 98 3 712 1,96 2,04 1,95 ‑4 +1
1880 - Örebro 99 3 965 1,77 1,83 1,81 ‑3 ‑2
1980 - Västerås 156 4 335 1,71 1,76 1,76 ‑3 ‑3
2080 - Falun 65 4 197 1,93 2,00 2,02 ‑3 ‑4
2081 - Borlänge 49 2 575 1,69 1,69 1,62 0 +4
2180 - Gävle 107 3 387 1,66 1,84 1,79 ‑10 ‑7
2281 - Sundsvall 109 2 726 1,83 1,86 1,81 ‑2 +1
2284 - Örnsköldsvik 89 1 637 1,90 2,03 1,87 ‑6 +2
2380 - Östersund 47 3 304 1,82 1,85 1,87 ‑2 ‑2
2480 - Umeå 114 4 288 1,68 1,76 1,73 ‑5 ‑3
2482 - Skellefteå 106 2 515 2,44 2,67 2,39 ‑9 +2
2580 - Luleå 86 3 371 1,70 1,75 1,77 ‑3 ‑4

Tidsperioder:

Senaste perioden 2022-10 - 2022-12
Föregående period 2022-07 - 2022-09
Föregående år 2021-10 - 2021-12

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de har förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt, i detta fall 2021 års fastighetstaxering. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje transaktions K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-12

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se