Till innehåll på sidan

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden

Småhusbarometern - Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

  Antal köp senaste period[1] Medelpris senaste period (tkr)[1] K/T-tal senaste period[1] K/T-tal före-gående period[2] K/T-tal föregående år[3] Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 9 955 4 017 2,18 2,15 1,93 +1 +13
Län              
Stockholm 1 502 7 174 1,85 1,83 1,65 +2 +13
Uppsala 338 4 270 2,05 2,06 1,76 ‑1 +16
Södermanland 353 3 636 2,15 2,14 1,88 0 +14
Östergötland 441 3 653 2,25 2,19 1,99 +3 +13
Jönköping 429 2 875 2,38 2,22 2,03 +7 +17
Kronoberg 211 2 384 2,32 2,20 2,04 +5 +14
Kalmar 366 2 236 2,33 2,26 2,03 +3 +15
Gotland 46 3 382 2,37 2,43 2,05 ‑3 +16
Blekinge 205 2 139 2,32 2,27 2,14 +2 +8
Skåne 1 631 4 137 2,30 2,30 2,04 0 +13
Halland 418 4 734 2,19 2,15 1,93 +2 +14
Västra Götaland 1 657 4 209 2,12 2,10 1,92 +1 +10
Värmland 304 2 166 2,41 2,30 1,98 +5 +21
Örebro 333 2 807 2,19 2,21 2,03 ‑1 +8
Västmanland 309 3 548 2,21 2,24 1,96 ‑1 +13
Dalarna 305 2 602 2,33 2,32 2,14 0 +9
Gävleborg 303 2 224 2,27 2,33 2,07 ‑3 +10
Västernorrland 243 1 904 2,23 2,19 2,02 +2 +10
Jämtland 94 2 727 2,26 2,19 2,02 +3 +12
Västerbotten 229 2 860 2,36 2,39 2,12 ‑1 +12
Norrbotten 238 2 089 2,18 2,07 1,81 +6 +20
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 1 502 7 174 1,85 1,83 1,65 +2 +13
Stor-Göteborg 899 6 031 1,99 2,00 1,80 ‑1 +11
Stor-Malmö 640 5 428 2,23 2,21 1,99 +1 +12
Kommun              
0123 - Järfälla 62 6 343 1,71 1,68 1,48 +1 +15
0126 - Huddinge 108 6 912 1,83 1,81 1,60 +1 +14
0127 - Botkyrka 73 5 283 1,72 1,73 1,61 0 +7
0136 - Haninge 75 5 999 1,84 1,80 1,65 +3 +12
0160 - Täby 77 9 205 1,86 1,82 1,65 +2 +13
0163 - Sollentuna 73 8 986 1,75 1,73 1,55 +2 +13
0180 - Stockholm 231 8 513 1,70 1,68 1,55 +2 +10
0181 - Södertälje 67 4 809 2,01 1,95 1,85 +3 +8
0182 - Nacka 75 10 382 1,89 1,91 1,64 ‑1 +16
0188 - Norrtälje 94 3 672 2,08 1,99 1,84 +4 +13
0380 - Uppsala 130 5 452 1,92 2,03 1,66 ‑6 +15
0480 - Nyköping 57 4 180 2,28 2,13 1,90 +7 +20
0484 - Eskilstuna 116 3 494 1,98 1,97 1,80 +1 +10
0580 - Linköping 113 5 106 2,22 2,12 1,91 +5 +16
0581 - Norrköping 109 4 243 2,19 2,03 1,89 +8 +16
0680 - Jönköping 116 4 461 2,09 1,95 1,86 +7 +12
0780 - Växjö 67 3 821 2,06 1,92 1,79 +7 +15
0880 - Kalmar 85 3 827 2,23 2,30 1,96 ‑3 +14
0980 - Gotland 46 3 382 2,37 2,43 2,05 ‑3 +16
1080 - Karlskrona 65 2 841 2,33 2,39 2,04 ‑3 +14
1280 - Malmö 149 6 302 2,04 2,03 1,88 +1 +8
1281 - Lund 76 6 154 2,20 2,27 1,94 ‑3 +14
1283 - Helsingborg 140 5 053 2,17 2,13 1,93 +2 +13
1290 - Kristianstad 102 2 945 2,32 2,29 2,09 +1 +11
1293 - Hässleholm 97 2 186 2,39 2,47 2,10 ‑4 +13
1380 - Halmstad 112 4 667 2,27 2,17 2,00 +5 +14
1383 - Varberg 64 4 424 2,00 1,99 1,82 +1 +10
1384 - Kungsbacka 130 6 353 2,07 2,03 1,84 +2 +12
1480 - Göteborg 287 7 452 1,90 1,90 1,73 0 +10
1481 - Mölndal 60 6 488 1,86 1,94 1,76 ‑4 +6
1485 - Uddevalla 52 3 285 1,93 1,84 1,73 +5 +12
1488 - Trollhättan 51 3 090 1,94 2,03 1,84 ‑5 +5
1490 - Borås 113 3 454 2,15 2,05 1,97 +5 +9
1496 - Skövde 71 3 656 2,24 2,18 1,85 +3 +22
1780 - Karlstad 69 3 857 2,29 2,18 1,92 +5 +19
1880 - Örebro 118 4 447 2,02 2,04 1,84 ‑1 +10
1980 - Västerås 163 4 556 2,01 2,02 1,79 0 +12
2080 - Falun 62 4 034 2,34 2,48 2,03 ‑6 +15
2081 - Borlänge 46 2 792 1,95 1,83 1,82 +6 +7
2180 - Gävle 84 3 561 2,00 2,03 1,88 ‑1 +6
2281 - Sundsvall 87 2 931 2,11 2,11 1,92 0 +10
2284 - Örnsköldsvik 67 1 653 2,28 2,10 2,00 +9 +14
2380 - Östersund 38 3 645 2,06 2,01 1,77 +2 +16
2480 - Umeå 87 4 553 1,99 1,99 1,84 0 +8
2482 - Skellefteå 66 2 780 2,73 2,77 2,56 ‑2 +7
2580 - Luleå 68 3 054 1,90 1,86 1,54 +2 +23

Tidsperioder:

Senaste perioden 2022-02 – 2022-04 
Föregående period 2021-11 – 2022-01
Föregående år 2021-02 – 2021-04

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de har förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt, i detta fall 2018 års fastighetstaxering. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje transaktions K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-12

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se