Till innehåll på sidan

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden

Småhusbarometern - Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

  Antal köp senaste period[1] Medelpris senaste period (tkr)[1] K/T-tal senaste period[1] K/T-tal före-gående period[2] K/T-tal föregående år[3] Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 13 153 3 901 2,14 2,03 1,79 +5 +19
Län              
Stockholm 2 174 7 132 1,80 1,74 1,48 +3 +22
Uppsala 494 4 224 2,04 1,87 1,69 +9 +20
Södermanland 456 3 478 2,11 2,05 1,74 +3 +21
Östergötland 544 3 550 2,29 2,09 1,79 +9 +27
Jönköping 523 2 746 2,25 2,10 1,95 +7 +15
Kronoberg 257 2 201 2,17 2,07 1,88 +5 +15
Kalmar 468 2 172 2,22 2,18 1,99 +2 +12
Gotland 90 3 823 2,29 2,19 1,88 +5 +22
Blekinge 256 2 361 2,30 2,17 1,96 +6 +17
Skåne 1 894 4 014 2,28 2,17 1,88 +5 +22
Halland 499 4 359 2,12 1,99 1,77 +7 +20
Västra Götaland 2 056 3 984 2,11 2,00 1,77 +6 +19
Värmland 410 2 167 2,23 2,16 1,94 +3 +15
Örebro 421 2 539 2,19 2,21 1,84 ‑1 +19
Västmanland 345 3 220 2,22 2,06 1,78 +8 +25
Dalarna 435 2 477 2,31 2,19 1,96 +6 +18
Gävleborg 448 2 199 2,31 2,20 1,92 +5 +20
Västernorrland 415 1 936 2,18 2,13 1,92 +3 +13
Jämtland 205 2 323 2,37 2,09 1,80 +13 +31
Västerbotten 343 2 827 2,35 2,17 1,91 +8 +23
Norrbotten 420 2 104 2,02 1,93 1,77 +5 +14
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 2 174 7 132 1,80 1,74 1,48 +3 +22
Stor-Göteborg 1 084 5 663 1,97 1,86 1,66 +6 +19
Stor-Malmö 812 5 191 2,22 2,13 1,82 +4 +22
Kommun              
0123 - Järfälla 64 6 031 1,61 1,55 1,38 +4 +16
0126 - Huddinge 180 7 206 1,81 1,71 1,45 +6 +25
0127 - Botkyrka 94 5 390 1,69 1,71 1,43 ‑1 +18
0136 - Haninge 122 5 758 1,77 1,72 1,47 +3 +21
0160 - Täby 128 8 749 1,76 1,71 1,47 +3 +19
0163 - Sollentuna 87 8 111 1,68 1,66 1,42 +1 +18
0180 - Stockholm 321 8 782 1,70 1,60 1,40 +6 +21
0181 - Södertälje 93 4 690 1,97 1,87 1,72 +6 +15
0182 - Nacka 116 10 248 1,82 1,76 1,42 +4 +28
0188 - Norrtälje 112 3 998 2,14 2,09 1,73 +3 +24
0380 - Uppsala 205 5 301 1,88 1,76 1,65 +7 +14
0480 - Nyköping 93 3 671 2,08 2,09 1,73 0 +20
0484 - Eskilstuna 110 3 739 2,00 1,82 1,64 +10 +22
0580 - Linköping 142 5 026 2,15 1,96 1,71 +10 +26
0581 - Norrköping 141 3 783 2,16 1,98 1,70 +9 +27
0680 - Jönköping 162 4 211 1,97 1,93 1,68 +2 +18
0780 - Växjö 64 3 453 1,90 1,82 1,76 +5 +8
0880 - Kalmar 106 3 369 2,14 2,16 1,87 ‑1 +14
0980 - Gotland 90 3 823 2,29 2,19 1,88 +5 +22
1080 - Karlskrona 100 3 099 2,25 2,15 1,94 +5 +16
1280 - Malmö 200 6 076 2,02 1,96 1,67 +3 +21
1281 - Lund 99 5 690 2,15 2,07 1,81 +4 +18
1283 - Helsingborg 140 5 026 2,05 2,00 1,75 +3 +17
1290 - Kristianstad 120 2 753 2,26 2,19 1,91 +3 +19
1293 - Hässleholm 87 2 101 2,36 2,16 1,98 +9 +19
1380 - Halmstad 111 4 212 2,20 2,10 1,94 +5 +14
1383 - Varberg 82 4 389 1,91 1,89 1,70 +1 +12
1384 - Kungsbacka 150 6 125 1,99 1,88 1,63 +6 +23
1480 - Göteborg 303 6 707 1,87 1,78 1,60 +5 +17
1481 - Mölndal 84 6 345 1,94 1,82 1,60 +7 +21
1485 - Uddevalla 78 3 227 1,83 1,80 1,60 +2 +14
1488 - Trollhättan 65 3 067 2,01 1,82 1,71 +11 +18
1490 - Borås 114 3 547 2,03 2,02 1,78 +1 +14
1496 - Skövde 74 3 196 2,22 2,04 1,81 +9 +23
1780 - Karlstad 117 3 566 2,09 2,03 1,73 +3 +21
1880 - Örebro 132 4 003 2,05 1,92 1,66 +7 +24
1980 - Västerås 170 4 244 1,99 1,90 1,66 +5 +20
2080 - Falun 82 3 974 2,43 2,19 1,85 +11 +31
2081 - Borlänge 71 2 828 1,99 1,79 1,75 +12 +14
2180 - Gävle 117 3 496 2,01 2,01 1,73 0 +17
2281 - Sundsvall 153 2 885 2,10 2,02 1,77 +4 +19
2284 - Örnsköldsvik 91 1 787 2,26 2,13 2,00 +6 +13
2380 - Östersund 71 3 462 1,98 1,80 1,59 +10 +25
2480 - Umeå 148 4 158 1,99 1,84 1,67 +8 +19
2482 - Skellefteå 90 2 523 2,81 2,62 2,12 +7 +32
2580 - Luleå 116 3 159 1,72 1,73 1,56 0 +10

Tidsperioder:

Senaste perioden 2021-07 – 2021-09 
Föregående period 2021-04 – 2021-06 
Föregående år 2020-07 – 2020-09

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de har förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt, i detta fall 2018 års fastighetstaxering. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje transaktions K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-07

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Anna-Karin Oscarsson

Telefon
010-479 41 06
E-post
anna-karin.oscarsson@scb.se