Till innehåll på sidan

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden

Småhusbarometern - Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år.

  Antal köp senaste period[1] Medelpris senaste period (tkr)[1] K/T-tal senaste period[1] K/T-tal före-gående period[2] K/T-tal föregående år[3] Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år
Hela landet 12 525 4 097 1,93 1,90 1,81 +2 +6
Län              
Stockholm 2 064 7 455 1,86 1,84 1,76 +1 +6
Uppsala 416 4 094 1,90 1,87 1,81 +1 +5
Södermanland 447 3 635 1,93 1,90 1,82 +1 +6
Östergötland 550 3 765 1,95 1,94 1,83 +1 +6
Jönköping 491 2 939 1,86 1,85 1,78 0 +4
Kronoberg 282 2 659 1,98 1,89 1,80 +4 +10
Kalmar 426 2 304 2,00 1,96 1,86 +2 +8
Gotland 81 4 234 2,10 1,97 1,92 +7 +10
Blekinge 234 2 311 1,89 1,89 1,80 0 +5
Skåne 1 757 4 188 1,98 1,93 1,87 +3 +6
Halland 445 4 623 1,86 1,88 1,80 ‑1 +4
Västra Götaland 2 034 4 198 1,86 1,82 1,77 +2 +5
Värmland 399 2 452 1,98 2,01 1,87 ‑1 +6
Örebro 409 2 700 1,97 1,92 1,84 +3 +7
Västmanland 361 3 260 1,88 1,87 1,78 0 +5
Dalarna 422 2 412 1,99 2,00 1,87 ‑1 +6
Gävleborg 398 2 464 2,03 1,92 1,88 +6 +8
Västernorrland 379 1 988 1,99 2,01 1,82 ‑1 +10
Jämtland 182 2 557 2,15 1,98 2,00 +8 +7
Västerbotten 343 3 246 2,22 2,11 1,93 +5 +16
Norrbotten 405 2 305 1,89 1,97 1,76 ‑4 +8
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 2 064 7 455 1,86 1,84 1,76 +1 +6
Stor-Göteborg 1 069 5 968 1,80 1,78 1,70 +1 +6
Stor-Malmö 754 5 326 1,89 1,88 1,83 +1 +3
Kommun              
0123 - Järfälla 70 6 580 1,84 1,83 1,76 +1 +5
0126 - Huddinge 165 7 449 1,87 1,84 1,82 +2 +3
0127 - Botkyrka 95 5 711 1,83 1,76 1,74 +4 +5
0136 - Haninge 118 5 897 1,84 1,84 1,72 0 +7
0160 - Täby 127 9 812 1,91 1,95 1,77 ‑2 +8
0163 - Sollentuna 79 8 502 1,79 1,71 1,68 +4 +7
0180 - Stockholm 329 8 739 1,82 1,75 1,70 +4 +7
0181 - Södertälje 77 4 903 1,73 1,76 1,70 ‑2 +2
0182 - Nacka 112 10 723 1,89 2,00 1,81 ‑5 +4
0188 - Norrtälje 124 3 686 2,01 1,96 1,86 +2 +8
0380 - Uppsala 141 5 439 1,74 1,81 1,70 ‑4 +3
0480 - Nyköping 73 3 795 1,90 1,91 1,78 0 +7
0484 - Eskilstuna 119 3 643 1,94 1,81 1,76 +7 +10
0580 - Linköping 167 5 237 1,88 1,93 1,80 ‑2 +5
0581 - Norrköping 120 3 974 1,83 1,88 1,76 ‑3 +4
0680 - Jönköping 159 4 426 1,73 1,73 1,64 0 +5
0780 - Växjö 100 3 940 1,86 1,68 1,70 +11 +9
0880 - Kalmar 87 3 767 1,96 1,88 1,88 +4 +4
0980 - Gotland 81 4 234 2,10 1,97 1,92 +7 +10
1080 - Karlskrona 96 2 875 1,91 1,88 1,78 +2 +7
1280 - Malmö 215 6 344 1,82 1,78 1,72 +3 +6
1281 - Lund 81 6 293 1,89 1,84 1,75 +3 +8
1283 - Helsingborg 114 5 588 1,87 1,82 1,69 +3 +11
1290 - Kristianstad 122 3 202 1,98 1,95 1,89 +2 +5
1293 - Hässleholm 95 2 079 2,04 1,99 1,84 +2 +11
1380 - Halmstad 102 4 237 1,80 1,94 1,79 ‑7 +1
1383 - Varberg 89 4 854 1,81 1,77 1,71 +2 +5
1384 - Kungsbacka 131 6 441 1,87 1,85 1,77 +1 +5
1480 - Göteborg 310 7 247 1,76 1,72 1,64 +2 +7
1481 - Mölndal 80 6 401 1,78 1,76 1,72 +1 +3
1485 - Uddevalla 74 3 650 1,82 1,70 1,60 +7 +14
1488 - Trollhättan 54 3 349 1,75 1,72 1,71 +2 +2
1490 - Borås 126 3 591 1,79 1,78 1,66 +1 +8
1496 - Skövde 68 3 569 1,90 1,83 1,87 +4 +2
1780 - Karlstad 107 4 183 2,02 2,03 1,86 0 +9
1880 - Örebro 141 4 240 1,82 1,84 1,75 ‑1 +4
1980 - Västerås 153 4 407 1,76 1,74 1,68 +1 +5
2080 - Falun 67 3 854 2,02 1,99 1,89 +1 +7
2081 - Borlänge 43 2 887 1,84 1,68 1,70 +9 +8
2180 - Gävle 102 3 872 1,86 1,76 1,75 +6 +7
2281 - Sundsvall 139 2 862 1,82 1,99 1,73 ‑8 +5
2284 - Örnsköldsvik 87 1 754 2,07 2,04 1,93 +2 +7
2380 - Östersund 65 3 508 1,86 1,77 1,78 +5 +5
2480 - Umeå 149 4 644 1,78 1,82 1,70 ‑2 +5
2482 - Skellefteå 92 3 132 2,87 2,47 2,26 +17 +27
2580 - Luleå 113 3 573 1,81 1,84 1,71 ‑2 +6

Tidsperioder:

Senaste perioden 2022-06 - 2022-08
Föregående period 2022-03 - 2022-05
Föregående år 2021-06 - 2021-08

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de har förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt, i detta fall 2021 års fastighetstaxering. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje transaktions K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Niclas Sjölund, statistiker

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se