Till innehåll på sidan

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU)

Statistiken visar genomsnittliga intäkter och kostnader för flerbostadshus och uppgifter om räntor, lån och ombyggnadsutgifter. Statistiken är uppdelad på allmännyttiga bostadsföretag, bostadsrättsföreningar respektive privatägda fastigheter.

Statistik för år 2016 kommer inte att tas fram. Enligt planeringen kommer nästa publicering att ske under 2018 och då avse redovisningsår 2017.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 SM 2014-05-06
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2011 SM 2012-12-19
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2010 SM 2012-01-27
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2009 SM 2011-01-28
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2008 SM 2010-01-29
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2007 SM 2009-04-15
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2006 SM 2008-02-29
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2005 SM 2007-01-30
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2004 SM 2006-03-03
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2003 SM 2005-01-03
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2002 SM 2004-02-23
Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2001 SM 2003-02-17

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0301