Till innehåll på sidan

Hektarskördar av matpotatis 2019

LänHektarskörd red, kg/haMedelfel, %
Stockholms .. ..
Uppsala .. ..
Södermanlands .. ..
Östergötlands 40 180 1,1
Jönköpings .. ..
Kronobergs .. ..
Kalmar .. ..
Gotlands 30 630 6,4
Blekinge .. ..
Skåne 33 360 1,6
Hallands 39 280 1,6
Västra Götalands 32 750 1,9
Värmlands .. ..
Örebro 36 740 1,7
Västmanlands .. ..
Dalarnas 32 120 1,0
Gävleborgs .. ..
Västernorrlands .. ..
Jämtlands .. ..
Västerbottens 20 450 2,3
Norrbottens 17 840 1,4
Hela riket 32 980 0,9

Hektarskörden är reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar. Vid få observationer utelämnas resultaten (..).

Källa: Jordbruksverket och SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-23

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se