Till innehåll på sidan

Hektarskördar av matpotatis 2021. slutlig statistik

Län Hektarskörd red, kg/ha Medelfel, %
Stockholms .. ..
Uppsala .. ..
Södermanlands .. ..
Östergötlands 35 600 1,5
Jönköpings .. ..
Kronobergs .. ..
Kalmar .. ..
Gotlands 31 860 4,6
Blekinge .. ..
Skåne 31 220 1,5
Hallands 38 520 2,5
Västra Götalands 30 790 3,2
Värmlands 21 560 4,6
Örebro 28 110 7,5
Västmanlands .. ..
Dalarnas 28 920 0,9
Gävleborgs .. ..
Västernorrlands .. ..
Jämtlands .. ..
Västerbottens 19 590 2,7
Norrbottens .. ..
Hela riket 30 620 1,2

Hektarskörden är reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar. Vid få observationer utelämnas resultaten (..).

Källa: Jordbruksverket och SCB

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se